Skriftlig dansk med fuld netadgang

Ny forsøgsordning med digital prøve og netadgang under skriftlig eksamen. 
9. marts 2017

De digitale medier og internettet er en naturlig del af på unge grønlænderes hverdag både i fritiden og i undervisningen. For at følge denne udvikling opstarter departementet for uddannelse i samarbejde med fagkonsulenten i dansk, Jan Bæk, en forsøgsordning, hvor prøven i skriftlig dansk moderniseres med netadgang samt mulighed for at arbejde med digitaliseret mediestof såsom lyd og video.

Forsøgsordningen følger i slipstrømmen på første trin i digitaliseringsprocessen hvad angår eksamen, hvor alle skriftlige eksamener fra og med sommereksamen 2016 afvikles, afleveres og voteres digitalt.

Alle GUX-skoler har tilmeldt danskhold til forsøget (såvel 1G- som 2G-hold), og det forventes, at disse forsøgshold afvikler prøveeksamen med det digitale opgavesæt enten i forbindelse med årsprøver i maj-juni 2017 eller ved særligt tilrettelagte prøvedage, som skolen placerer, hvor det forekommer hensigtsmæssigt. Departementet tager initiativ til evaluering af såvel det faglige udbytte samt de praktisk-logistiske forhold i forbindelse med forsøgsprøven.

De tilmeldte nuværende 2G-klasser forventes at gå til afsluttende digital prøve i skriftlig dansk til sommereksamen 2018.

Læs mere i fagkonsulentens vejledning.

Kontakt administrator