GUX: Nye læreplaner i musik

Nu foreligger der tre nye og justerede læreplaner for Musik A, Musik B og Musik C.
21. september 2017

Man kan se de nye læreplaner her 
 
Læreplanerne kører som forsøgsordninger fra og med august 2017, og
gælder dermed for alle nye hold startende august 2017 eller senere. Hold
der er startet før august 2017 følger læreplanerne af 2012.

BEMÆRK: Der er foretaget en omformulering af prøveformen i Musik B
forsøgsordningen af 2017. Den nyeste version findes på Iserasuaat.

Der findes også en midlertidig vejledning til de tre forsøgsordninger.
Der findes også en afklaring på eksamen i Musik B af 2012, der
indeholder en anden formulering i læreplanen end ved forsøgsordningen.

Undervisningsvejledningerne bliver opdateret når forsøgsordningerne er
endeligt godkendt.


Kontakt administrator