Praktik

Praktik

Lærlingens praktikuddannelse forgår på en eller flere godkendte virksomheder. Praktikuddannelsen kan helt eller delvist finde sted som skolepraktik, medmindre eleven har afvist et tilbud om praktikplads, herunder i en anden by end hvor eleven har fast bopæl.

Til de erhvervsmæssige grunduddannelser skal der indgås en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden.

Praktikuddannelsen skal i forhold til skolerne gennemføres efter de generelle praktikplaner, der er fastsat af erhvervsskolerne efter brancheudvalgenes bestemmelser.

Praktikplanerne skal angive uddannelsens mål og på grundlag heraf beskrive arbejdsområder og funktioner, som praktikuddannelsen skal omfatte. Praktikplanerne skal have et sådant indhold, at det sikres, at skoleuddannelsen og praktikuddannelsen supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde. De skal indeholde regler om kontakt mellem skole, eleven og virksomhed.

Praktikpladser formidles af erhvervs- og brancheskolerne og det påhviler skolerne at udføre opsøgende virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser.

Brancheskolernes bestyrelse eller erhvervsskolernes brancheudvalg godkender en virksomhed som praktiksted ud fra en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikplaner, og om virksomheden kan give eleverne tilfredsstillende oplæringsforhold.

For yderlig information til virksomhederne om at have en lærling og hvilket ansvar der følger med kan der henvises til denne hjemmeside: http://www.tasiorti.gl/

Du kan søge praktikplads direkte ved den virksomhed du selv ønsker, du kan også følge med på www.suli.gl

Kontakt administrator