Før- Folke & Efterskole

Før- Folke & Efterskole danner rammen for de kommunale institutioners pædagogiske arbejde med børn og unge i Grønland.

Førskolen har fokus på børn i vuggestue- og børnehavealderen indtil deres indtræden i folkeskolen.

Folkeskolen omfatter 1.-10. klasse, og er i dag struktureret i 3 trin:

• Yngstetrin 1.-3. klasse
• Mellemtrin 4.-7. klasse
• Ældstetrin 8.-10. klasse

I Grønland findes 24 byskoler, 58 bygdeskoler og 1 specialskole.
Iserasuaat.gl er under udvikling. Derfor hører vi meget gerne fra dig hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Nyheder

Kontakt administrator