Nyheder

Eksemplarisk forløb om kriminalitet
23. august 2017 Samfundsfag

Kriminalitet

I nogle former for kriminalitet ligger Grønland i toppen på verdensplan.

Til trods for det har man (haft) et af verdens mildeste retssystemer.
Hvordan hænger det sammen? Dette forløb til samfundsfag C, udarbejdet af
Bjørn Bøgh Simonsen fra GUX-Aasiaat, sætter fokus på kriminalitet.

Emnet er både vedkommende og fagligt frugtbart for eleverne at arbejde
med. Til at begynde med skal de undersøge betydningen af begreberne
"kriminalitet", "straf", "retssystem" og
"gerningsmandsprincippet" samt relevante sociologiske begreber,
som "socialisering" og "social arv".

Derefter skal de analysere kriminalitetsstatistik og beskrivelser af retssystemer med
henblik på at afdække forskelle på Grønland og Danmark. Derved trænes
de i at anvende de tre samfundsfaglige metoder: Kvantitativ, kvantitativ
og komparativ.

Til sidst er eleverne klædt på til at diskutere
forskellige kriminalitetsteorier, særligt sociologiske teorier om
kriminalitet og straf.

Forløbet er grundigt beskrevet med mange forslag
til materialer og aktiviteter, og kan anbefales som inspiration til at
arbejde med dette væsentlige emne."

Kontakt administrator