Kursus September 2014

Program 2014

Anne Holmen: Om sprogs betydning for faglig læsning og læsestrategier

Abstract
Lærere skal lære eleverne, hvordan de kan navigere i en uddannelse på deres andetsprog.
Hent Anne Holmens præsentation dag 1 - om sprogs betydning for faglig læsning og læsestrategier.

Se interview med Anne Holmen:

 

Hanne Heimbürger om studiemetodik


Abstract

Hanne Heimburgers præsentation dag 1 - gymnasiet er en bro/læreplanens krav opfyldes.
Hanne Heimbürgers præsentation dag 2 - skriftlig plan for møder i teamet
Hanne Heimbürgers præsentation dag 3 - personlige og sociale kompetener samt kulturelle og samfundsmæssige kompetencer.

Hanne Heimbürger om studiemetodik og glimt fra kurset:
 

Andre oplægsholdere og præsentationer

Jan Bæk om studiemetodik og teamsamarbejde

Abstract
Styrkelse af det studiemetodiske element, studiemetodik i alle fag samt samspillet mellem  studiemetodik og studieretningsfag.

Jan Bæks præsentation - studiemetodik og teamsamarbejde.

Rektor Tine Pars om forventninger til nye studerende på Ilisimatusarfik

 

Undervisningsinspektør Lotte Kjær om studiemetodik i GUX