Links og litteratur

Forslag til litteratur

Andersen: ”Læringens og tænkningens stil”, Billesø & Baltzer 2006

Andersen, Mulbjerg, Nielsen & Vadmand: ”At lære”, Samfundslitteratur 2012

Beck & Beck: ”Gyldendals studiebog”, Gyldendal 2005

Heltberg & Kock: ”Skrivehåndbogen”, Gyldendal 1997

Heimbürger: ”Knæk studiekoden”, Gyldendal 2010

Lauridsen: ”Fokus på læring”, Akademisk Forlag 2007

Ludvigsen, Lise og Møhring, Poul-Erik: ” Studievaner på HF”, Systime 2012

Mygind & Winding: ”Læs bedre – træning, teknik, strategi”, Dlf 2003

Püschl, Meyer & Rasmussen: ”Projektarbejde”, Gads forlag 2000

Sørensen, Henning: ”Din studiekompetence: problemer og løsninger”, Frydenlund 2004

 

Links 

http://skriveportalen.dk/

https://www.emu.dk/modul/studieteknik