airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Skolens evalueringsværktøjer

Her kan du læse om de forskellige redskaber, skoler og lærere bruger til at evaluere elevernes faglighed i henhold til læringsmålene beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål.
Læseprøver i Grønlandsk

Nedenstående er læseprøver i grønlandsk. Bemærk at læseprøverne ikke længere bliver trykt, og de kan derfor ikke bestilles. Nye materialer er under udvikling.

Læseprøverne er stilet til elever på folkeskolens yngste- og mellemtrin, og bruges til at vurdere elevernes læseevne.

OAM 1+2

OAM står for ’Oqaaseqatigiinnik Atuarnermut Misiliut’, som betyder ’Test i sætningslæsning’. OAM 1+2 er læseprøver i grønlandsk til folkeskolens 2. og 3. klasse. Det er et materiale, som lærere kan bruge til at evaluere elevernes læseevne – endvidere kan materialet også bruges af eleverne til selv at evaluere egen læseevne.

OAM er udviklet til elever på yngstetrinnet.

OAM 1 - 2012
OAM 1 - Nalunaarsuivik - Atuaqatigiit - Immersugassaq B
OAM 1 Nalunaarsuivik Atuartut ataasiakkat Immersugassaq A Side 1 2
OAM 1 OAM 2 Ilinniartitsisumut ilitsersuut
OAM 2 - 2005
OAM 2 - nalunaarsuivik - Atuaqatigiit - Immersugassaq B

ONAM + SL

ONAM 64 / ONAM 120
ONAM står for ’Oqaatsinik nipaqanngitsumik atuarnermut misiliut’, som betyder ’Test i stillelæsning’. Materialet består af ONAM 64, som er beregnet til 3. og 4. klasse, og ONAM 120, som er beregnet til 4. og 5. klasse. ONAM 120 kan også benyttes til test af elever med særlige behov i de ældre klassetrin.

Onam 64 - 2014
ONAM 120

SL 60
SL 60 er et materiale, udviklet til at teste elevernes evne til at læse sætninger. Materialet er udviklet til elever på yngste- og mellemtrinnet.

SL 60

Atuarit 5
Atuarit 5 betyder ’Læs 5’, og er et materiale, udviklet til 5. klasses elever. Det er et materiale, som lærere kan bruge til at evaluere elevernes læseevne – endvidere kan materialet også bruges af eleverne til selv at evaluere egen læseevne.

Atuarit 5 er udviklet til elever på mellemtrinnet.

Atuarit 5
Atuarit 5 - Ilinniartitsisumut ilitsersuut
Atuarit 5 Immersugassaq A Side 1 2
Atuarit 5 - Nalunaarsuivik - Atuaqatigiit - Immersugassaq B

Angusakka

Angusakka er et evalueringsværktøj, som kan bruges af både lærere, elever og forældre. Angusakka bruges til at vurdere den enkelte elevs udbytte af undervisningen samt generelle trivsel under hele skoleforløbet. 

Værktøjet består af følgende dokumenter:

Elevens selvvurdering

Elevens selvvurdering giver eleven mulighed for at tænke over sin egen faglighed samt give udtryk for egne interesser og ønsker i forhold til undervisningen. Eleven, læreren og forældrene kan herefter bruge selvvurderingen som referenceramme for elevens:

  • Emne- og projektarbejde
  • Faglige forløb
  • Skole/hjem-samtaler
  • Personlige og faglige udvikling

Eleven udfylder arket sammen med læreren.

1.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Lærerark

Lærerarket giver elevens lærere en mulighed for at lave et samlet overblik over elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Lærerarket udfyldes af klassens faglærere, og er en del af fundamentet for lærernes vidnesbyrd om eleven.

1.klasse
2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Vidnesbyrd og standpunktskarakterer

Vidnesbyrd og standpunktskarakterer udfyldes af læreren i Tabulex TEA, og sendes hjem med eleven til underskrift af forældrene forud for skole/hjem-samtalen. En underskrevet kopi opbevares på skolen.

Lærernes vidnesbyrd er en samlet vurdering af elevens faglige kompetencer i forhold til de satte læringsmål, jf. Bekendtgørelsen om trinformål, fagformål og læringsmål. Dertil vurderer lærerne også elevens personlige og sociale udvikling under skoletiden – herunder elevens:

  • Skolearbejde og faglige deltagelse
  • Sociale interaktion med lærere og andre elever
  • Deltagelse i skolens aktiviteter

Karaktererne tildeles efter GGS – Greenlandic Grading System – jf. Bekendtgørelsen om evaluering og dokumentation i folkeskolen.

Ved problemer med Tabulex TEA, bruges nedenstående formularer.

1. klasse
2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse Vidnesbyrd
8.-10. klasse Standpunktskarakterer

Hjemmeark

Hjemmearket giver eleven og forældrene en mulighed for at give udtryk for elevens trivsel på skolen. Hjemmearket sendes med eleven hjem, udfyldes af eleven og forældrene, og medbringes til skole/hjem-samtalen.

1.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Handleplan

Handleplanen udarbejdes og underskrives forud for skole/hjem-samtalen, og en underskrevet kopi opbevares på skolen.

Handleplanen giver eleven, lærerne og forældrene et overblik over elevens læring, faglige og personlige udvikling samt fremtidige læringsønsker. Handleplanen er baseret på lærernes vidnesbyrd, elevens standpunktskarakterer og hjemmearket, og skal hjælpe skolen og lærerne med at optimere elevens læring i forhold til fastsatte læringsmål, jf. Bekendtgørelsen om trinformål, fagformål og læringsmål. Handleplanen udarbejdes af eleven, lærerne og forældrene i fællesskab, og elev og forældre får en kopi med hjem.

Handleplanen kan enten være en samlet handleplan for alle fag eller en fagvist opdelt handleplan.

Samlet handleplan for alle fag

1.-7. klasse
8.-10. klasse

Fagvist opdelt handleplan

2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Diplom

3. klasse
7. klasse

Handleplan for uddannelsesvalg

Handleplan for uddannelsesvalg udarbejdes og underskrives forud for skole/hjem-samtalen, og en underskrevet kopi opbevares på skolen.

Handleplanen for uddannelsesvalg henvender sig til elever i 10. klasse, og bruges af lærerne til at vejlede eleverne i deres valg af videre uddannelse.

Handleplan for uddannelsesvalg
Vejledning til læreren
Vejledning til eleven

Fremlæggelse af eget arbejde i 3. klasse
Ud over engagement og faglig udvikling, skal fremlæggelse af eget arbejde vise elevens faglige standpunkt i forhold til udvalgte læringsmål i fag, som ikke indgår i den ordinære trintest. Eleven kan fx benytte sin portfolio under sin fremlæggelse af eget arbejde.
Emneorienteret opgave i 7. klasse
Den emneorienterede opgave er et konkret produkt, som omfatter flere fag og fagområder og deres metoder. Fag, som indgår i trintest, kan også inddrages i dette arbejde. Opgaven skal omfatte emner og metoder, arbejdsformer og udtryksformer, der giver faglige udfordringer til de enkelte elever såvel som grupper af elever.
Trintest
Trintesten tages af alle 3. og 7. klasses elever, der følger normalundervisningen. Trintesten bruges til at evaluere elevernes faglighed i udvalgte fag forud for deres oprykning i næste trin.
Fag og undervisning
Gå til
Læreplaner
Gå til
Projekter
Gå til
Test og prøver
Gå til
Sidst opdateret: 11. juni 2021