airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvordan bliver man censor i folkeskolen?

Hvert år sammensætter Uddannelsesstyrelsen et censorkorps til årets mundtlige prøver. Her kan du læse om de kvalifikationer, du som lærer skal have, for at kunne komme i betragtning som en centralt beskikket censor.
Tilmelding og beskikkelse

Lærere, der føler sig kaldet, udfylder en tilmeldingsformular, som skolelederen underskriver.

For tidsfrist, se Årsplan, pkt. 12.

Skolelederen, som vurderer, hvilke lærere der er kvalificerede til opgaven, indstiller ved sin note og underskrift egnede lærere til at blive centralt beskikkede censorer. Skolelederen sender lærernes tilmeldinger samt skolelederens noter til Uddannelsesstyrelsen, som herefter sammensætter årets censorkorps. Listen med censorer sendes tilbage til skolelederne, som giver lærerne besked.


Krav og kvalifikationer

Arbejdet som censor kræver både store faglige kundskaber, imødekommenhed og en evne til at indgå i forskellige samarbejder.

For at blive beskikket som censor i et fag skal følgende krav og kvalifikationer være opfyldt:

  • Læreren skal have kendskab til den grønlandske kultur og skole samt kendskab til gældende lov og regler, herunder prøvebekendtgørelsen og en række andre bestemmelser der vedrører prøveafvikling.
  • Læreren skal have gennemført et undervisningsforløb, der i faget fører frem til folkeskolens prøve.
  • Læreren skal inden for de sidste tre år have ført en klasse/et hold til 10.-klasseprøve i faget.
  • Læreren skal kunne samarbejde konstruktivt, lytte og indgå i en dialog om bedømmelse af elevpræstationer på baggrund af vurderingskriterier i faget.

Til dit arbejde som centralt beskikket censor stilles der, ud over faglige og pædagogiske krav, også krav til personlige kvalifikationer, som omfatter evnen til at kunne samtale, villighed til at forhandle, imødekommenhed og hjælpsomhed.


Censorkurser
Styrelsen afholder hvert efterår censorkurser, så man kan blive opdateret i regler og procedurer vedrørende folkeskolens prøver samt få mulighed for at danne netværk med andre beskikkede censorer. Det forventes, at du mindst én gang inden din beskikkelse og i løbet af din beskikkelsesperiode deltager på disse kurser.
Centralt beskikket censur er et kvalitetsløft

At beskikke en lærer til at være censor er et kvalitetsløft af lærerens kompetencer. Læreren opkvalificeres i dialogen og samarbejdet med nye bedømmere, og den nye viden og erfaring bringes tilbage til skolen i form af en mere kvalificeret faglærer.

Censorkorps - årets censorer

Samtlige tilmeldinger skrives ind i et censorkorps. De enkelte lærere svares ikke direkte. Styrelsen udvælger, tilretter efter behov og sender censorlisten til skolen.

Listerne lægges ud på nettet:

  • Slutningen af januar for de mundtlige prøver
  • Slutningen af marts for de skriftlige prøver

Beskikket censor sender en klar og udførlig skriftlig indberetning til departementet - straks efter endt prøve.

Biggi Nielsen

Den afsluttende evaluering

(+299) 34 62 17

bign@nanoq.gl

Gry Vold

Den afsluttende evaluering

(+299) 34 62 94

gryv@nanoq.gl

Censur og karaktergivning
Gå til
Centralt beskikkede censorer 2020
Gå til
Kalendere for test og prøver
Gå til
Prøvevejledninger
Gå til
Sidst opdateret: 20. juli 2020