airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Prøve i Lokale valg

Prøve i Lokale valg er en elevvalgt prøve. En afgangselev kan vælge at aflægge mundtlig-praktisk prøve i Lokale valg i tillæg til de obligatoriske prøver.
Om prøven
Prøven i Lokale valg består af en forberedelse og en fremlæggelse. Den kan gennemføres individuelt eller i en gruppe.

Prøvefag

Håndværk og design
Kunst og arkitektur
Idræt og udeliv
Musik, sang, bevægelse og drama

I Lokale valg er det Kommunalbestyrelsen, som skal fastsætte regler for prøvernes indhold, afvikling og bedømmelse. Har kommunalbestyrelsen ikke gjort dette, skal skolen afvikle prøverne i henhold til læringsmålene i den vejledende læreplan samt i prøvevejledning for Lokale valg.

Prøveafvikling

Til en individuel prøve gives 20-40 minutter til forberedelsen og 20-40 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Til en gruppeprøve gives 40-80 minutter til forberedelsen og 40-80 minutter til fremlæggelse og karaktergivning.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen - kap. 9, § 86.

Prøvevejledning

Vejledningen til prøverne i faget Lokale valg har til formål at tydeliggøre og uddybe de prøvekrav, der stilles i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen.

Ud over præciseringer af prøvekrav indeholder vejledningen en række eksempler på tilrettelæggelse af og indhold i prøverne i Lokale valg samt anbefalede undervisnings- og vejledningsformer.

Prøvevejledning

Læreplaner
Gå til
Skriftlige prøver 2022
Gå til
Mundtlige prøver 2022
Gå til
Censur og karaktergivning
Gå til
Sidst opdateret: 2. november 2020