airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Iserfissaq

Pinngortitalerinermi misilitsinnerit

Atuartunut atuarunnaartussanut Pinngortitalerinermi allattariarsorluni misilitsissutitut makitaasinnaavoq. Uumassuseqartulerineq, Fysik/Kemi aammalu Pinngortitamut tunngasunik nunalerutini oqaluttariarsorluni- suliaqarluni misilitsissutitut makitaasinnaapput.
Allattariasorluni misilitsinneq 

Pinngortitalerinermi allattariarsorluni misilitsinneq akunnernik marlunnik sivisussuseqarpoq, minnerpaamillu imaqassalluni faginut tunngassutilinnik marlunnik faginiit tulliuttuniit: fysik/kemi, uumassusilerineq aamma pinngortitamut tunngasumik nunalerutit.

Atuartut atuartitsissutini ilikkagassatut anguniakkat iluanni atuartitsissutini taaguutit paasineqarneri atorneqarnerilu pillugit misilinneqassapput.

Atortorissaarutit

Misilitsinnermi atuartup atortorissaarutit naleqquttut tamaasa atorsinnaavai, taakkununnga ilanngullugit pinngoqqaatit piginnaasaat allaavigalugit tulleriiaarineq (det periodiske system), nammineerluni allattukkat, atuakkat ujarlerfissat aamma lommeregneri. Suliassiissutini ataasiakkaani atortussat immikkut ittut atorneqassappata, suliassat nassiunneqarnerini tamanna pillugu atuarfiit nalunaarfigineqassapput.

Malugiuk

Pinngortitalerinermi allattariarsornermi misilitsinnerit assigiissaarnikuummata, ukiumiit ukiumut allanngortanngillat.

Taamaammat misilitsinnermi atortut ilinniartitsinermi sungiusaatitut, piffissanilu aalajangersimasuni misilitsinnerni (terminsprøver) atoqqusaanngillat, atuarfiillu tamarmik pisussaaffigaat misisitsissutit atorneqanngitsut, misilitsinnerup kingorna Ilinniartitaanermut Pisortaqarfimmut utertissallugit. 

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 77.

Uumassuseqartulerinermi oqaluttariarsorluni-suliaqarluni misilitsinneq 

Atuartoq atuartitsissummi taaguutinik suleriaatsinillu tigussaasumik atuisinnaanerminik, periutsinik toqqaasinnaanerminik kiisalu atuartitsissummi sammisanik ilisimasaqarnerminik paasinnissimanerminillu misilinneqassaaq.

Pisassiissutit

Misilitsinnermut sammisat tamatigoortumik katitikkat pisassiissutigineqassapput, ukuninngalu imaqassallutik:
Inuup timaata sananeqaataata atuunneri.
Uumasut naasullu.
Uumassuseqartulerineq aamma teknologii

Misilitseriaaseq sivisussuserlu

Misilitsinneq ilinniartitsisup klassi isumasiorsinnarlugu aalajangiineratigut periuseq a imaluunniit b  atorlugu ingerlanneqassaaq, misilitseriaaserlu taanna klassimi tamarmi atorneqassaaq.

a.       Atuartup suliassiissut apeqqutinik tigussaasunik isummanillu tunngaviusunik tunngavilik piareersassavaa. Piareersarnermini atuartoq nammineerluni allattugaqarsinnaavoq saqqummiinermi nassarsinnaasaminik. Saqqummiinermi atuartup suliassiissummik suliaqarsimanini nassuiassavaa. Piareersarneq minutsini 20-40-ni sivisussuseqarsinnaavoq; saqqummiinermut karakteeriliinermullu katillugit minutsit 20-t immikkoortinneqassapput.

b.      Misilitsinnermut aallaaviussaaq suliassiissut apeqqutinik tigussaasunik isummannillu tunngaviusunik tunngaveqartoq. Suliassiissutip atuartut periarfississavai uumassuseqartulerinermut atorneranullu tunngatillugu paasinninnissimanerminnik pisinnaasaqarnerminnillu takutitsinissaannut. Misilitsinneq kisimiilluni misilitsinnerusinnaavoq imaluunniit suleqatigiittut annerpaamik atuartunik 3-nik inuttaqartinneqarluni misilitsinnerusinnaalluni. Misilitsinnerup ingerlanerani ilinniartitsisup censorillu atuartut ataasiakkaat oqaloqatigissavaat. Misilitsinneq – karakteeriliineq ilanngullugu – akunnernik 2-nik sivisussuseqarpoq. Annerpaamik atuartut 6-it ataatsikkut misilitsissinnaapput. 

Atortorissaarutit

Misilitsinnermi ulluinnarni atuartitsinermi atortut atorneqartartut tamarmik atorneqarsinnaapput. Inimi misilitsiffiusumi qarasaasiap atorneqarnissaanut periarfissaqassaaq.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 79.

Fysik/Kemimi oqaluttariarsorluni-suliaqarluni misilitsinneq

Atuartut laboratoriami suliaqassapput - kisimiilluni suliarisinnaavaa imaluunniit atuartut amerlanerpaamik 3-llutik suliarisinnaallugu.

Misilitsinnermut akunnernik 2-nik piffissalerneqassapput, misilitsinnermut piffissaliussamut ilaapput atortut ikussorneri, torersaaneq aamma karakteeriliineq. Atuartut ataasiakkaarlutik nalilerneqassapput, atuartullu amerlanerpaamik 6-it ataatsikkut misilitsissinnaapput.
Atuartup atuartitsissummik ilisimasaqassusia paasinninneralu kiisalu fysikkimi imaluunniit kemiimi misileraanernik aaqqissuussisinnaanera inerniliisinnaaneralu misilinneqassaaq. Atuartitsissummi itisiliisinnaaneq aamma ataqatigiiffiusunik annertunerusunik paasinnissinnaaneq pingaartinneqassapput.

Pisassiissutit

  • Pisassiissutigineqartut akornanni assigiimmik agguataarneqassapput makkualu ilaatinneqassallutik:
  • Pinngortitalerinermi suleriaatsit
  • Atortussiat kaajalukaarneri, piginnaaneri pinngoqqaatillu piginnaasaat aallaavigalugit tulleriiaarineq (det periodiske system)
  • Radioaktivitet
  • Nukissaq, innaallagiaq saviullu kajungerisaa
  • Ulloriarsiorneq

Atortorissaarutit

Misilitsinnermi atuartup ulluinnarni atuartitsinermi atortut atorneqartartut tamaasa atorsinnaavai. Inimi misilitsiffiusumi qarasaasiap atorneqarnissaanut periarfissaqassaaq.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, ยง 78.

Pinngortitamut tunngasunik nunalerutini oqaluttariarsorluni-suliaqarluni misilitsinneq
Atuartoq atuartitsissummi taaguutsinik suleriaatsillu tigussaasumik atuisinnaanerminik, periutsinik toqqaasinnaanerminik kiisalu atuartitsissummi sammisanik ilisimasaqarnerminik paasinnissimanerminillu misilinneqassaaq.

Pisassiissutit

Misilitsinnermut sammisat tamatigoortumik katitikkat pisassiissutigineqassapput, ukuninngalu imaqassallutik:

  • Nunarsuup ineriartornerata oqaluttuassartaa
  • Kalaallit Nunaata sananeqaataa ilusaalu
  • Aatsitassat
  • Silaannaap pissusia

Misilitseriaaseq sivisussuserlu

Misilitsinneq ingerlanneqassaaq klassi isumasioreerlugu ilinniartitsisup aalajangiinera naapertorlugu, periutseq a imaluunniit b atorlugu. Klassimi tamarmi misilitseriaaseq ataaseq atorneqassaaq:

a. Atuartoq piareersassaaq, suliassiissut eqqarsaatigisarialinnik tigussaasunik isummanillu tunngaviusunik aallaaveqartoq tunngavigalugu. Atuartoq piareersarnermini allataqarsinnaavoq, saqqummiinermini nassarsinnaasaminik. Saqqummiinerup ingerlanerani atuartup suliassiissummik suliaqarsimanini nassuiassavaa. Piareersarneq minutsini 20-40-ni sivisussuseqassaaq, saqqummiinermut karakteeriliinermullu katillugit minutsit 20-t immikkoortinneqassapput.

b. Misilitsinnermi aallaaviussaaq suliassiissut eqqarsaatigisarialinnik tigussaasunik isummanillu tunngaviusunik aallaaveqartoq. Suliassiissutip atuartut periarfississavai misissuinerit, tulleriiaarisumik aaqqissuusseriaatsit tunngavilersukkamillu inerniliinerit aqqutigalugit suleriaatsinik atuinissaannut aamma matematikkimut atortarneranullu tunngasunik paasinninnerminnik pisinnaasaqarnerminnillu takutitsinissaannut. Atuartoq tigussaasumik matematikkimik atuinerup isummallu tunngaviusut akornanni nikittaqattaarsinnaassaaq. Misilitsinneq kisimiilluni misilitsinneruvoq imaluunnit atuartut amerlanerpaamik 3-llutik misilitsissinnaallutik. Misilitsinnerup ingerlanerani ilinniartitsisup censorillu atuartut ataasiakkaat oqaloqatigissavaat. Misilitsinneq karakteeriliineq ilanngullugu nalunaaquttap-akunnerinik 2-nik sivisussuseqassaaq. Atuartut amerlanerpaamik 6-it ataatsikkut misilitsissinnaapput.

Atortorissaarutit

Misilitsinnermi ulluinnarni atuartitsinermi atortorissaarutit atorneqartartut tamarmik atorneqarsinnaapput. Inimi misilitsiffiusumi qarasaasiap atorneqarnissaanut periarfissaqassaaq.

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni atuarneqarsinnaavoq - kap. 9, § 79.

Misilitsinermut ilitsersuut

Pinngortitalerinermi atuartitsissummi misilitsissutinut ilitsersuutip uuma siunertaraa, meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliinerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni misilitsinnerni piumasaqaatit ersarissarnissaat itisilernissaallu.

Ilitsersuutip misilitsinnerni piumasaqaatit ersarissarneqarnerisa saniatigut Pinngortitalerinermi misilitsissutit suliarineqarnerinut imarisaannullu assersuutit arlallit kiisalu atuartitseriaatsit siunnersueriaatsillu inassutigineqartut imarivai.

Ilitsersuut

Ilikkagassatut pilersaarutit
Takuuk
Allattoriarsorluni misilitsinnerit 2022
Takuuk
Oqaluttariarsorluni misilitsinnerit 2022
Takuuk
Censoreqarneq karakteriliinerlu
Takuuk
Kingullermik nutarterneqarpoq: 2. november 2020