airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Om obligatoriske og elevvalgte prøver

Her kan du læse om procedurerne for obligatoriske og elevvalgte prøver.
Obligatoriske prøver

Obligatoriske prøvefag er fag, som alle afgangselever skal aflægge skriftlig og/eller mundtlig prøve i slutningen af 10. klasse. De obligatoriske prøvefag er enten faste prøvefag eller udtræksfag. Faste prøvefag forekommer hvert år, mens udtræksfag kan variere fra år til år.

Skriftlige prøver

Faste fag

Udtræksfag

Departementet bestemmer i hvilke udtræksfag, der afholdes prøve på den enkelte skole. 

Mundtlige prøver

De obligatoriske, mundtlige prøver er alle udtræksfag. Departementet for uddannelse udtrækker hvert år 3 prøvefag  fra hver af nedenstående kolonner:

Grønlandsk

Matematik

Biologi

Dansk

Fysik/Kemi

Naturgeografi

Engelsk

 

Samfundsfag

 

 

Religion og filosofi

Anmeldelse af elever til årets skriftlige og mundtlige prøver samt opgavebestilling skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest d. 10. december, jf. Årsplan.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 1, §§ 7-9.

Elevvalgte prøver

Udover de obligatoriske, mundtlige prøver, kan alle elever vælge også at aflægge mundtlig prøve i Lokale valg eller i et ikke-udtrukket fag.

En elev, som skal op i eks. Grønlandsk, Matematik og Samfundsfag, kan altså vælge også at tage mundtlig prøve i f.eks. Kunst og arkitektur eller Biologi. Dertil kan elever, der har haft 3. fremmedsprog, også vælge at aflægge prøve i faget.

Elevvalgte prøver erstatter ikke de obligatoriske prøver, men tages i tillæg til disse. Eleverne vælger prøverne ved at udfylde nedenstående formular - valget af prøver er bindende. Skoler skal afvikle elevvalg af prøver i november måned, jf. Årsplan.

Elevvalg

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering - kap. 1, § 9.

Årsplan
Gå til
Skriftlige prøver 2022
Gå til
Mundtlige prøver 2022
Gå til
Censur og karaktergivning
Gå til
Sidst opdateret: 3. november 2020