airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

GUX revision

Her gives et overblik over den løbende udvikling af GUX uddannelsen for perioden 2017-2022.

Quick links
Bemærk at der linkes til Teams gruppen "Revision GUX". Du logger ind via Attat Office365 platformen.

Infopakke
Kommissorier
Projektbeskrivelser for igangværende udviklingsprojekter 
Vidensdeling: produkter fra afsluttede udviklingsprojekter

Baggrund
Gymnasiereformen af 2012 var den første lovgivning på det gymnasiale område efter hjemtagelsen fra Danmark til Grønland, og var en del af ønsket om et sammenhængende uddannelsessystem. Hvert uddannelsesområde skulle arbejde med samme grundprincipper og arbejdsformer, så hvert niveau kunne bygge ovenpå det forrige og eleverne ville opleve, at deres kompetencer og redskaber direkte 
kunne videreføres. Således skulle flere kunne nå længere, og målet var et generelt løft af uddannelsesniveauerne.

 

Helt overordnet var formålet med gymnasiereformen, at skabe en gymnasieuddannelse med eleven i centrum. GUX skulle sikre at flere elever får en studentereksamen, og med bedre resultater end tidligere uanset elevernes baggrund. Ledelsen, centraladministrationen, politikerne, lærerne, eleverne, forældrene skulle arbejde ud fra de samme mål. Der skulle ikke være tvivl om hvad målene var, og det skulle være sådan et samarbejde, som får eleverne til at gro og udvikle sig. 

 

Fem år er gået ved skolestart 2017, og med afsæt i GUX evalueringerne foretaget af Epinion, samt høringsrunde hos elever, lærere, ledelse, fagkonsulenter og departementet for uddannelse åbnes der for revision af uddannelsen i perioden 2017-2022. En ny femårig periode er skudt i gang, hvor der igangsættes udviklingsprojekter, evalueres og uddannelsen justeres.  

 

Målsætning med GUX2022 

- løbende udvikling af GUX uddannelsen for perioden 2017-2022

- forankring i intentionerne bag uddannelsen

sikre kvalitet, systematik og transparens i den løbende udvikling

- forskningsforankret praksis

- vidensdeling

Læs om baggrund og intention for de forskellige dele af uddannelsen via link øverst på siden.


Kommisorier

Med udgangspunkt i intentionerne bag GUX uddannelsen er der januar 2017 fra elever, lærere, ledelse, fagkonsulenter og IKIIN fremkommet forslag til fokuspunkter for den videre justering af uddannelsen. Disse forslag er indarbejdet i en række kommissorier, som danner rammen for de udviklingsprojekter, der kører under GUX2022. 
Kommissorierne danner grundlag for de områder skolerne løbende hhv. kan og skal adressere i den løbende udvikling. Kommissorierne fungerer som  ramme for lokale arbejdsgrupper.

 

Gå til kommissorier via link øverst på siden.

 

Udviklingsprojekter
Gå til projektbeskrivelser for igangværende udviklingsprojekter via link øverst på siden. Her findes også skabelon for opstart af nye projekter.

Kommissorierne prioriteres på forskellig vis. Nogle er "kan" kommissorier, mens andre er "skal" kommissorier med prioritet 1 og 2. Den lokale ledelse på skolen vurderer, hvilke kommissorier der adresseres hvornår, og det er en høj prioritet, at der medlemmerne af projektgrupperne deltager med udgangspunkt i egen motivation for udviklingsprojektet. 

 

Udviklingsprojekterne adresseres som aktionsforskningsprojekter. Processen fra start er, at der peges på en lokal problematik, som kræver ændring af den daglige praksis. En projektbeskrivelse udformes og godkendes af IKIIN. Gruppen er nu klar til at starte sin aktion. I denne del af processen, såvel som den forudgående del, opfordres grupperne til at forskningsforankre deres projekt. I den lette ende kan forankringen tage udgangspunkt i gymnasieforskning og erfaringer fra andre udviklingsprojekter og i den mere tunge ende kan man alliere sig med en forsker, der sparrer med gruppen før, under og efter aktionen.   

 

Projektbeskrivelserne udfærdiges i en fastlagt skabelon som online dokument. Projektbeskrivelsen udformes i samarbejde med skolens lokale GUX2022 koordinator. Færdige oplæg til projektbeskrivelse fremsendes departementet for uddannelse til godkendelse.   

 

Med dette setup sikres en gennemsigtig proces, hvor alle parter inspireres gensidigt.

 

Gå til projektbeskrivelser for igangværende udviklingsprojekter via link øverst på siden.

 

Vidensdeling

Som kronen på værket udfærdiger arbejdsgrupperne et produkt, som formidler og vidensdeler essensen af deres aktion. Dette produkt fungerer samtidig som en indstilling til Departementet for uddannelse om fremadrettet justering af uddannelsen. 

 

Gå til vidensdeling via link øverst på siden.

 

Sidst opdateret: 02. marts 2020