airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Administrativ kalender


Dato / sidste frist

Aktivitet

Udmelding fra IKIN

Medio Juni

Tilmeldingsskemaet for pædagogikum kandidaterne sendes til rektorerne

Indberetning til IKIN

Ultimo Juni

Tilmeldingsskemaerne returneres

Indberetning til IKIN

01.08.2020

De sidste ændringer ved tilmeldingerne til pædagogikum indsendes

Indberetning til UVM

Primo august

Listen med tilsynsførende bestillinger fra DK, sendes til UVM

Indberetning til IKIN

04.09.2020

 

Klasser der skal til udtræk (vinter & sommer eksamen)

Indberetning til IKIN

Primo sep.- medio sep.

UVM sender listen med tilsynsførende fra DK til IKIIN

Udmelding fra IKIN

21.09.2020

Eksamensudtrækket & udtrækslisterne sendes ud

Indberetning til IKIN

23.10.2020

Censorbestillinger – mdt. Eksamen i Kulturfag

Indberetning til IKIN

27.11.2020

Censorbestillinger til mdt. & skr. censur (sommer eksamen 2019)

Afholdelse af eksamen

Uge 49-50

Mdt. Kulturfags eksamen

Indberetning til IKIN

19.01.21

Censorbestilling ved Studieprojektet (GUX Qaqortoq)

Indberetning til IKIN

08.01.21

Censorbestilling ved Studieprojektet (GUX Aasiaat)

Indberetning til IKIN

29.01.21

Censorbestilling ved Studieprojektet (GUX Nuuk)

Indberetning til IKIN

25.01.21

Censorbestilling ved Studieprojektet (GUX Sisimiut)

Afholdelse af eksamen

09.02.21 – 16.02.21

Studieprojektet – skriveuge (GUX Qaqortoq)

Afholdelse af eksamen

29.01.21 – 05.02.21

Studieprojektet – skriveuge (GUX Aasiaat)

Afholdelse af eksamen

19.02.21 – 26.02.21

Studieprojektet – skriveuge (GUX Nuuk)

Afholdelse af eksamen

15.02.21 – 22.02.21

Studieprojektet – skriveuge (GUX Sisimiut)

Udmelding fra IKIN

01.03.2021

Censor allokeringerne for de mundtlige & skriftlige eksaminer

Afholdelse af eksamen

25.05.21 – 01.06.21

Skriveuge for pædagogikum kandidaterne

Afholdelse af eksamen

25.05.2021 – 03.06.2021

Eksamensuge for de skr. eksaminer

Afholdelse af eksamen

Uge 23-26 (juni)

Periode med mdt. eksaminer

Sidst opdateret: 02. marts 2020