airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Naturvidenskabelig sommerskole

JSEP sommerskole 

 

JSEP samler 20 gymnasieelever fra USA, Danmark og Grønland og 3 lærerstudende fra Ilisimatusarfik.

JSEP er for dig der vil lære naturvidenskab på en anden måde, og opleve naturen i naturen lige fra Indlandsisen til sten, mineraler, planter, dyr, permafrost og gletsjere. Alt sammen i et tæt fællesskab med skole på den sjove måde!

Der arbejdes undersøgelsesbaseret i små internationale grupper, dvs. at du som elev selv er med at bestemme hvilket spørgsmål du vil forfølge og finde svar på. Samtidig er der faste moduler, hvor vi sikrer at du lærer noget bredt om arctic science.

Som elev vil du komme til at arbejde sammen med både lærere og unge studerende fra Dartmouth University i USA. Det er spændende og motiverende at blive vejledt af universitets-studerende fra USA.

På JSEP laver man ikke afleveringer. I stedet skal du præsentere hvad du har lært i lufthavnen i Kangerlussuaq og lave videoer og tekst til Youtube, Twitter og Facebook. 

Her et eksempel på en super fed video vi har lavet om et af vores projekter: https://www.youtube.com/watch?v=t_lbWHrfolM.

Og her en sjov musikvideo vi har lavet fra Summit på toppen af Sermersuaq: https://www.youtube.com/watch?v=12Wkx8buM6U

Fakta 
Joint Science in Education Project (JSEP) og består af to dele. De første to uger hedder Kangerlussuaq Science Field School (KSFS) og den sidste uge hedder Science Education Week (SciEd). KSFS ledes af Grønland og SciEd af USA. JSEP sommerskolen udspringer af Joint Committee aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. 10 elever deltager fra Grønland og 5 fra henholdsvis Danmark og USA.   

Formål

 • lære om grønlandsk naturvidenskabelig forskning 
 • øge interessen for naturvidenskab
 • motivere til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse efter GUX
 • skabe et internationalt netværk af venskaber, fx til brug ved videre uddannelse
 • styrke engelsk-kundskaber 

Hvad kræver det at deltage?

 • Du går på GUX 1.g eller 2.g, gerne på en naturvidenskabelig, sundhedsfaglig eller teknisk studieretning.
 • Du synes naturvidenskab er spændende.
 • Du er fagligt dygtig til naturvidenskab.
 • Måske har du planer om videre uddannelse inden for det naturvidenskabelige.
 • Er god til engelsk. Det meste af undervisning foregår på engelsk og man arbejder i grupper med engelsktalende. Der er opsamling på grønlandsk og dansk, men meget af kommunikationen foregår på engelsk.   
 • Du forventes aktivt at deltage i hele sommerskoleprogrammet. 

Dato (foreløbig)
29. juni til 19. juli 2021. Første og sidste dag er rejsedage. Datoerne kan rykkes 1-2 dage i begge ender. 

KSFS 
KSFS har base i Kangerlussuaq og dagligt tager vi på ture for at besøge ”real scientists”. Forskerne undersøger eksempelvis hvor meget Indlandsisen smelter, hvad der sker med permafrosten og hvordan klimaforandringerne påvirker planter og dyr. Der arbejdes i tværnationale grupper og ud fra møder med forskere og egne undersøgelser skal grupperne forfølge et overordet spørgsmål, som gruppen selv definerer. Der arbejdes i høj grad induktivt og oplevelsesorienteret med ”hands on” og i lav grad med teoretisk lærebogsstof. 

KSFS har en YouTube konto med videoer produceret af eleverne: http://www.youtube.com/channel/UCgMQ4_RH8ZzMgm1_ESjV47Q
Her er to eksempler, som giver et godt billede af hvad vi laver på KSFS:

KSFS ledes af det grønlandske departement for uddannelse ved Kasper Busk, der til daglig arbejder med koordinering af gymnasieaktiviteter for departementet, og tidligere har undervist i biologi og kemi på GUX Aasiaat. 

Science Education Week
Turen går med US Air Force til Indlandsisen, enten til Summit Station i 3.300 m højde, eller til EastGRIP (http://eastgrip.org/dk/), hvor der foretages iskerneboringer. Turen er en unik og uforglemmelig once in a lifetime oplevelse. Se en video lavet af elever og forskere på Summit i 2014: https://www.youtube.com/watch?v=12Wkx8buM6U  

Amerikanske Dartmouth University og Erica Wallstrom leder denne del af programmet, der foregår i direkte forlængelse af KSFS.

Program
Se vores program fra 2018 her (link).

Økonomi
For de grønlandske elever dækkes rejseudgifter til og fra Kangerlussuaq samt alle udgifter under opholdet, herunder kost og logi. Eleverne skal selv medbringe lommepenge. 

Flybilletter bestilles af skolen. 

Udgiften mellemregnes: 

Departementet for uddannelse
JSEP Sommerskole
Postboks 1029
3900 Nuuk
GLN: 5790001954338
Angiv tekst: "Flybilletter JSEP 40.01.08"

Reklamemateriale
Print JSEP plakaten og hæng den op på skolen. Plakaten hentes her (link). Brug også vores videoer på YouTube og inddrag elever der tidligere har deltaget. 

Antal pladser
Nedenstående er en rettesnor og antallet kan variere afhængig af situationen på skolerne.
GUX Aasiaat: 2 elever 
GUX Sisimiut: 3 elever                     
GUX Nuuk: 2 eller 3 elever 
GUX Qaqortoq: 2 eller 3 elever  

Tilmelding af elever (Grønland)
Frist for tilmelding er den 31. marts til kabu@nanoq[dot]gl

I Grønland varetager en lokal koordinator på hvert gymnasium udtagelse og tilmelding af elever. Desuden står koordinatoren for at sikre, at eleverne holder et foredrag om deres oplevelser på  skolen. 

Tilmelding foregår i et online dokument, hvor følgende oplysninger gives: navn, fødselsdato, køn, mail, telefon, flyafgang, pasnummer og udløbsdato, tøjstørrelse (S, M, L, XL), skostørrelse og evt. allergier. Link til dokument sendes i særskilt  mail. 

Forventninger til eleverne
Før
Eleverne skal anmode om at joine vores Facebook med navnet "JSEP 2021". Inden 1. maj skal alle introducere sig på engelsk i facebook gruppen: Som inspiration kan det være noget om hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man bedst kan lide ved naturvidenskab, hvad man glæder sig mest til ved JSEP og fritidsinteresse.

Videre skal alle inden vi mødes i Kangerlussuaq have forberedt en præsentation (fx Power Point), hvor man på 4-5 min. fortæller om sig selv.

Inden 1. maj modtager alle konkret information om program, pakkeliste mv. 

Under
Under opholdet skal eleverne deltage aktivt i hele programmet og efterleve instrukser fra programmets ledere.

Efter
Eleverne udarbejder på JSEP videoer, power points mv. omkring deres oplevelser. Disse kan direkte bruges som præsentation hjemme på deres skoler efter sommerferien. Det er et direkte krav, at eleverne på denne vis formidler deres oplevelser, så deres oplevelser kan komme hele skolen til gode og inspirere andre til at deltage.

Udvælgelse af elever USA og Danmark
USA: Amerikanske elever søger via https://dickey.dartmouth.edu/arctic-environment/jsep-and-jase

Danmark: I Danmark udpeger Undervisningsministeret fem skoler, der hver udtager en elev.

 

 

Sidst opdateret: 10. januar 2021