airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Claus Hasle Larsen

National Faggruppekoordinator i Mediefag og Dansk 

Kontaktoplysninger

Claus Hasle Larsen 

GUX Nuuk/Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
Postboks 1067
3900 Nuuk
claus.hasle.larsen@attat.gl

Præsentation

Jeg er cand.mag i Nordisk Sprog og Litteratur (hovedfag) og Anvendt Visuel Kommunikation (sidefag) fra Syddansk Universitet i Odense i 2005. Fra 2005-07 har jeg undervist på Center for Medievidenskab på SDU og fra 2007-2018 har jeg arbejdet som journalist og programmedarbejder på TV 2 og DR. I 2018 flyttede jeg med min familie til Nuuk og har siden august 2018 arbejdet på GUX Nuuk som lærer i dansk og mediefag og afsluttede i juni 2020 pædagogikumuddannelsen.

Jeg har på GUX Nuuk både fungeret som LR-formand og tillidsrepræsentant. Jeg er medlem af bestyrelsen af det grønlandske filmværksted Filmiliortarfik i Nuuk

Fra juli 2020 er jeg ansat som National faggruppekoordinator i dansk og mediefag.

Dansk

 • Min opgave som national faggruppekoordinator i dansk er bl.a følgende
 • Udvikling af danskfaget i samarbejde med faggrupperne på de fire gymnasier i Grønland
 • Implementering af gymnasiereformens fokus på tværfaglighed, andensprogspædagogik, kulturbaseret undervisning osv. 
 • Evaluering af eksamensresultaterne og resultaterne af de årlige screeninger og holde IKIN orienteret om arbejdet
 • Orientering til faggrupperne om ny litteratur og nye ideer, men også videreformidling andre faggruppers idéer.

Mit sigte er i høj grad at skabe en tæt forbindelse med dansklærerne i Grønland, således at faggrupperne på de fire gymnasier kan hjælpe hinanden til at støtte eleverne i dansk, så det gavner både de allerbedste og de svageste, og udveksle gode ideer til undervisningen i dansk og i samarbejdet mellem fagene dansk og grønlandsk

Mediefag

 • Min opgave som faggruppekoordinator i mediefag er bl.a. 
 • Udvikling af mediefaget i samarbejde med faggrupperne på de fire gymnasier i Grønland.
 • Implementering af gymnasiereformens fokus på tværfaglighed, andensprogspædagogik, kulturbaseret undervisning
 • Evaluering af eksamensresultaterne 
 • Orientering til faggrupperne om ny litteratur og nye ideer, men også videreformidling af gode ideer mellem faggrupperne
 • Bistå til at skabe en forbindelse mellem mediefag og medie- og filmbranchen i Grønland og den arktiske region

Mit sigte er at styrke mediefag som et stærkt kreativt fag, der bidrager til en god alsidighed i elevernes fagrække, men som også kan få sporet de bedste talenter an til at prøve kræfter med lidt større projekter efter gymnasiet. I den forbindelse vil jeg prøve at skabe en forbindelse mellem gymnasierne og de grønlandske/arktiske film- og mediemiljøer.

 

Faggruppekoordinatoren har generelt følgende opgaver:

 

·         at rådgive fagkolleger og medvirke til udvikling af faget

·         at medvirke til fortolkning og formidling af læreplanerne

·         at indsamle data i forbindelse med eksamen, og medvirke til vidensdeling

·         at føre tilsyn med kvalitet

·         at udføre redaktørarbejde i forbindelse med udvikling og produktion af undervisningsmaterialer

 

 

Navn

Afdeling

Telefon

Email