airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Kristian Pedersen

Fagkonsulent: Kristian Pedersen
Fagkonsulent i Arktisk teknologi, Idræt, Fysik, Science, Biologi, Geografi, Statisk og Styrkelære, Kemi samt Teknikfagene.  

Kontaktoplysninger

Kristian H. N. Pedersen.
GUX Sisimiut
Postboks 1001
3911 Sisimiut
Telefon: +299 861653
Email: kped@kti.gl

 

Som fagkonsulent har generelt følgende opgaver:

·         at fortolkning af og spørgsmål til læreplanerne og tilhørende vejledninger. Herunder talerør for Idéer til udvikling
          og forbedring af disse.

·         at rådgivning i forbindelse med afholdelse af eksamen for eksaminator og tilsvarende virket som censor.

·         at råd og vejledning af pædagogisk og didaktisk karakter i forbindelse med den konkrete undervisningspraksis.
          det kan spænde lige fra fx årsplanlægning, studieplaner, karaktergivning, brug 
          af faglig sparring - fx i forbindelse med udvikling af nye forløb eller SP-opgaver. 

·         at vejledning i forbindelse med indkøb af udstyr til idræt, eksperimentelt arbejde samt laboratorier.

·         at kontakt for ansøgning til fagenes udviklingspulje.

·         at foruden vejledning af undervisere udøver fagkonsulenten også en rådgivende funktion for rektorerne samt
          IKTIN. I forlængelse af ovenstående er det fagkonsulentens opgave, at følge 
          fagenes udvikling og fremsætte eventuelle forslag til overordnede samt særfaglige udviklingstiltag.

·         at mødeaktivitet med de enkelte faggrupper, faggruppeformænd samt skolebesøg er en central del af arbejdet,
          hvor problemstillinger, behov, ønsker eller gode idéer kan blive diskuteret og 
          eventuelt bragt videre til IKTIN.

Skriv endelig hvis i har spørgsmål, ønsker eller forslag.

Præsentation af fagkonsulenten:
Med basse i Sisimiut omfatter mit virke som fagkonsulent alle de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Jeg er uddannet cand.scient. med hovedfag i idræt og sidefag i fysik, og har siden august 2016 været ansat ved GUX Sisimiut. Min praktiske pædagogiske undervisningserfaring spænder fra undervisning af idrætsstuderende på Syddansk Universitet til idrætshøjskole og seneste fire år i den danske gymnasieskole. Desuden kursusaktivitet i samarbejde med de faglige foreninger for idræt (GL) og fysik (LMFK) i Danmark. Lokalt i Sisimiut er mine undervisningsfag fysik, science og idræt. Desuden fungere jeg som faggruppekoordinator for de naturvidenskabelig fag samt hovedansvarlig for drift og vedligehold af gymnasiets laboratorier og udstyressamling.

 


Kristian H.N. Pedersen, Fagkonsulent

Arktisk teknologi, Idræt, Fysik, Science, Biologi, Geografi, Statik & Styrkelære, Kemi og Teknikfag

kped@kti.gl