airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Kristian Pedersen

Fagkonsulent: Kristian H. N. Pedersen
 
Fagkonsulent i Arktisk teknologi, Idræt, Fysik, Science, Biologi, Geografi, Statik & Styrkelære, Kemi og Teknikfagene.
 
Kontaktoplysninger
Kristian H. N. Pedersen
GUX Sisimiut
Postboks 1001
3911 Sisimiut
Email: kped@kti.gl
 
Præsentation af fagkonsulenten:
Med base i Sisimiut omfatter mit virke som fagkonsulent alle de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Jeg er uddannet cand.scient. med hovedfag i idræt og sidefag i fysik, og har siden august 2016 været ansat ved GUX Sisimiut. Min praktiske pædagogiske undervisningserfaring spænder fra undervisning af idrætsstuderende på Syddansk Universitet til idrætshøjskole og senest fire år i den danske gymnasieskole. Desuden kursusaktivitet i samarbejde med de faglige foreninger for idræt (GI) og fysik (LMFK) i Danmark.
 
Lokalt i Sisimiut er mine undervisningsfag Fysik, Science og Idræt. Desuden fungerer jeg som faggruppekoordinator for de naturvidenskabelig fag samt hovedansvarlig for drift og vedligehold af gymnasiets laboratorier og udstyrssamling.
 
Jeg er meget interesseret i det pædagogiske og didaktiske felt, men ikke mindst inddragelse af eksperimentelt arbejde i undervisningen - både i laboratoriet og i felten.
 
Fagkonsulenten har generelt følgende opgaver:
Som noget nyt refererer alle de naturvidenskabelige fag til én fagkonsulent pr. 1. august 2018. Det er forhåbningen at dette vil skabe synergi mellem fagene og ikke mindst bidrage til en let og enkel kontakt mellem den enkelte underviser, faggruppe, gymnasieskole og fagkonsulenten. Dermed et godt afsæt for fagkonsulentens funktion som bindeled til Departementet for Uddannelse (IKIN).
Du og din faggruppe kan blandt andet bruge fagkonsulenten til følgende:
-          Fortolkning af og spørgsmål til læreplanerne og tilhørende vejledninger. Herunder talerør for idéer til udvikling og forbedring af disse.
-          Rådgivning i forbindelse med afholdelse af eksamen for eksaminator og tilsvarende virket som censor.
-          Råd og vejledning af pædagogisk og didaktisk karakter i forbindelse med den konkrete undervisningspraksis. Det kan spænde lige fra fx årsplanlægning, studieplaner, karaktergivning, brug af 2. sprogs pædagogik og til eksperimentelt arbejde og inddragelse af elektronisk dataopsamling i undervisningen.
-          Faglig sparring – fx i forbindelse med udvikling af nye forløb eller SP-opgaver.
-          Vejledning i forbindelse med indkøb af udstyr til idræt, eksperimentelt arbejde samt laboratorier.
-          Kontakt for ansøgning til fagenes udviklingspulje.
-          Foruden vejledning af undervisere udøver fagkonsulenten også en rådgivende funktion for rektorerne samt IKIN. I forlængelse af ovenstående er det fagkonsulentens opgave, at følge fagenes udvikling og fremsætte eventuelle forslag til overordnede samt særfaglige udviklingstiltag.
-          Mødeaktivitet med de enkelte faggrupper, faggruppeformænd samt skolebesøg er en central del af arbejdet, hvor problemstillinger, behov, ønsker eller gode idéer kan blive diskuteret og eventuelt bragt videre til IKIN.

Navn

Afdeling

Telefon

Email