airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

GUX fagkonsulent i faget Grønlandsk søges

IKTIN søger en fagkonsulent til faget grønlandsk ved den gymnasiale uddannelse.
17. marts 2023

 

GUX fagkonsulent i faget Grønlandsk søges

En fagkonsulent er en fastansat underviser ved en af gymnasieskolerne som udøver sin virksomhed med reference til Departementet for Uddannelse (IKTIN). Formålet er at optimere og nyttiggøre erfaringsbaseret viden om bl.a. undervisningsmetoder og principper, foruden at sikre kvaliteten af den gymnasiale uddannelse.

Nærmere om stillingen som fagkonsulent:

Fagkonsulentens rolle i grønlandsk er fx:

 

  • At fungere som kontaktperson til fagkonsulenter i det danske ministerium
  • At løse praktiske, pædagogiske og faglige udfordringer og rådgive herom

     

  • At understøtte eksamensplanlægning og udvikling

     

  • Koordination og projektstyring af udviklings- implementerings- og evalueringsaktiviteter indenfor faget grønlandsk (både modersmål & begynder- andetsprog).
  • Evaluere og videndele data om faget
  • Kvalitetstjekke og godkende opgaverne i skriftligt grønlandsk

 

Stillingen vil udgøre 365 timer om året. Timerne vil være en del af årsnormen på pågældendes skole.

Ansøgningen skal derfor koordineres med den pågældendes ledelse i forhold til fagkonsulentens /underviserens årsnorm. Det vil sige, at det skal aftales med pågældendes rektor inden der ansøges.

 

Ved ansættelse lægges vægt på erfaring, innovation, faglighed, pædagogiske kvalifikationer, og gode kommunikative evner. Der udarbejdes kontrakt for to år.

 

Ansøgning med CV bedes sendt senest tirsdag d. 11. april 2023 til evmt@nanoq.gl.
For yderligere information kontakt Eva Møller Thomassen på ovenstående mail.