airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ansøgning om ungdomsuddannelse mens eleven er på efterskole

Under efterskoleopholdet i Danmark er det muligt for eleven at ansøge om en ungdomsuddannelse. I løbet af opholdet bliver eleven vejledt om ungdomsuddannelser i både Grønland og Danmark.

De Grønlandske Huse vejleder efterskoleeleverne om det grønlandske uddannelsessystem. Husene afholder blandt andet orienteringsmøder for eleverne vedrørende uddannelses- og erhvervsvalget efter efterskoleopholdet. Elevens kontaktfamilie kan deltage ved sådanne orienteringsmøder.

Uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse vejleder både de elever, der modtager tilskud fra Selvstyret til efterskoleophold i Danmark og privatister samt andre elever, der umiddelbart inden efterskoleopholdet har haft fast bopæl i Grønland.
Privatister og andre elever, der umiddelbart inden efterskoleopholdet har fast bopæl i Grønland, skal selv rette henvendelse til Det Grønlandske Hus, hvis der er behov for vejledning.

Uddannelsesvejlederne står også til rådighed for efterskoler, der har spørgsmål til vejledningen af deres grønlandske elever.

Grønlandske elever bliver også vejledt om erhvervs- og uddannelsesvalg på deres efterskole, ligesom de vil deltage i efterskolens brobygningsforløb – helt på lige fod med efterskolens andre elever.

Både elever og forældre bør orientere sig om de grønlandske ungdomsuddannelser på Sullissivik.gl og Sunngu.gl, som er den grønlandske uddannelsesguide. Her fremgår det hvordan der ansøges til de forskellige ungdomsuddannelser.
Det er også muligt at få grønlandsk vejledning om uddannelser, ansøgningsprocesser og hjælp til ideer og overblik om uddannelsesvalg via digital vejledning på aqqut.gl. eVejledningen kan kontaktes på mail, chat eller telefon.

Grønlandske elever har også mulighed for at søge ind på en ungdomsuddannelse i Danmark, og man kan læse om de danske ungdomsuddannelser på UddannelsesGuiden under fanebladet Uddannelser til unge. På siden er der et særligt afsnit til forældrene med information og gode råd om ungdomsuddannelser – dette afsnit er også relevant i forhold til uddannelser i Grønland.

Uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse kan vejlede omkring elevens ansøgning til ungdomsuddannelse.
Hvis forældrene selv ansøger på vegne af eleven, udfyldes ansøgningsskemaet enten digitalt (kræver NemID) eller sendes til Majoriaq i elevens hjemby, hvor det også er muligt at få hjælp til udfyldning af ansøgningsskema, som hentes her.
En oversigt over alle Majoriaq-centrene findes her.

Når der ansøges om ungdomsuddannelse er det en god ide at vedlægge en udtalelse fra elevens efterskole.

Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelser i Grønland er hvert år 1. marts.

Hvis eleven har afsluttet folkeskolen på det tidspunkt, hvor der søges om optagelse på en ung-domsuddannelse, skal elevens afgangsbevis fra folkeskolen vedlægges ansøgningen som doku-mentation.

Alle elever, der har afsluttet folkeskolen har fået udleveret afgangsbeviset ved deres dimission i folkeskolen. Derfor bør forældrene have afgangsbeviset liggende i hjemmet sammen med elevens øvrige personlige papirer.
Såfremt forældrene ikke har elevens afgangsbevis liggende, skal de kontakte elevens tidligere fol-keskole for at få udleveret en kopi af beviset.

Nyttige links i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse

 

GUX, den gymnasiale uddannelse i Grønland giver et godt indblik i, hvad den gymnasiale uddannelse indeholder og hvilke krav der er.
Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse fortæller om hverdagen på en gymnasial uddannelse*.
Dit valg se hvilke mulige uddannelsesretninger der er efter folkeskolen*.
Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse fortæller om hverdagen på en erhvervsuddannelse*.
Uddannelsesguiden - dine styrker når man kender sine styrker er det nemmere at bruge dem. Når eleven snart er færdig med folkeskolen/efterskolen og skal til at vælge uddannelse, er det godt at kende sine styrker og vide hvordan man skal bruge dem*.
AQQUT Center for National Vejledning
Afprøvning i Grønland til værnepligt unge fra 18 år med bopæl i Grønland har mulighed for at blive afprøvet til værnepligtsuddannelse.
Introduktion til ungdomsuddannelserne - til unge og forældre* Her findes inspiration til valg af uddannelse og information om adgangskrav og ansøgning. Til forældrene er der videoer og artikler, som fortæller hvordan de kan støtte deres barn i uddannelsesvalget.

 

* Materialet er danskproduceret og tager afsæt i uddannelsesforløbet i Danmark, som på mange områder vil være sammenligneligt med tilsvarende uddannelsesforløb i Grønland.

Hvis eleven mangler inspiration til uddannelses- og erhvervsvalg er der inspiration at hente på YouTube.
Der er blandt andet film om forskellige erhvervsfaglige uddannelser på en EUD playliste, og der er også film om forskellige uddannelser på Inuili.

Når man skriver ”Hvad kan jeg blive” i søgefeltet YouTube, vil der komme forslag til film, som beskriver forskellige erhverv og uddannelser. De fleste film vil være danskproducerede, men filmene vil give eleven en god indsigt i hvad forskellige jobs indeholder og hvad uddannelseskravene er – også for en tilsvarende grønlandsk uddannelse.

Sidst opdateret: 23. april 2021