airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

EFTERSKOLEOPHOLD I DANMARK

Dette område administreres af Efterskoleadministrationen under Uddannelsesstyrelsen. Her finder du generel information om efterskoleophold i Danmark.


Denne side handler om efterskoleophold i Danmark. Siden henvender sig til rådgivningslærere/vejledere for ældstetrinnet i folkeskolen og forældre til kommende efterskoleelever i Danmark, men siden er også relevant for kontaktfamilier og danske efterskoler.

Et efterskoleophold er et privat anliggende mellem barnets forældre og efterskolen.

Efterskoleadministrationen, som er en enhed under Uddannelsesstyrelsen ved Grønlands Selvstyre, varetager blandt andet administrationen af tilskud til efterskoleophold i Danmark og arrangerer efterskole-elevernes rejser til Danmark i forbindelse med skolestart.

Uddannelsesvejlederne ved De Grønlandske Huse i Danmark har den primære kontakt til efterskoleelevernes kontaktfamilier, forældre og efterskoler. Herudover varetager uddannelsesvejlederne blandt andet uddannelsesvejledning for efterskoleelever i Danmark og arrangerer elevernes hjemrejse ved skoleårets slutning.

Det er elevens forældremyndighedsindehavere, der ansøger om elevens efterskoleophold (på denne side kaldet forældre).

Formål

  • Formålet med denne side er: at styrke efterskolevejledningen i folkeskolen – både over for elever og forældre
  • at styrke forældre og elevers valg af efterskole
  • at informere om ansøgning til efterskole
  • at informere om ansøgning om tilskud til efterskoleophold i Danmark
  • at informere om efterskoleophold i Danmark, både i forhold til at forberede sig til efterskoleopholdet og at bo i Danmark.

 
Hvis denne side ikke omfatter alt det, man ønsker at vide om efterskoleophold i Danmark, er det vigtigt selv at være opsøgende og finde frem til de nødvendige oplysninger, hvad enten det drejer sig om efterskoler generelt eller om en bestemt efterskole i Danmark.

Både Efterskoleadministrationen og De Grønlandske Huse kan altid kontaktes, hvis der er spørgsmål om efterskolehold i Danmark.

Indholdet på denne side tager udgangspunkt i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 4. juli 2019 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.