airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Regler på efterskolen

Når mange mennesker skal bo og være sammen, er det nødvendigt med regler. Efterskolens ordensregler er en slags ”spilleregler” og rammer, der skal sikre at alle har det trygt og godt på skolen.
Værelser og værelseskammerater

Værelser

På en efterskole deler eleverne værelser. Ofte deler man værelse med 1 – 4 andre. På værelset vil der være senge, borde og klædeskabe.

På værelset kan man hygge sig med sine venner, slappe af eller lave lektier.

Værelseskammerater

Nogle værelseskammerater har mange ting til fælles og taler rigtig godt sammen, og de udvikler hurtigt et godt forhold til hinanden.
Det modsatte kan naturligvis også ske: at man ikke har noget til fælles og man har svært ved at finde noget at tale om. Eleverne skal være indstillet på, at det kan tage et stykke tid inden forholdet til værelses-kammeraterne udvikler sig.

Som udgangspunkt har eleverne det samme værelse og samme værelseskammerater hele skoleåret. Hvis der er noget, der ikke fungerer i forhold til værelset eller værelseskammeraten, bør eleven tale med sin kontaktlærer om det.
Røgfrie efterskoler
På alle efterskoler i Danmark er det forbudt at ryge, både uden for og inden for. Dette gælder både for skolens elever, personale og gæster, eksempelvis forældre eller kontaktfamilier. Nogle efterskoler tilbyder rygestopkurser. Nogle efterskoler optager kun elever, som er ikkerygere.

I Danmark er det forbudt ved lov at ryge både uden for og inden for på skolens område (jf. Rygeloven af 15. august 2012).
Ordensregler

Ordensreglerne kan for eksempel være:

 • Der er mødepligt til undervisningen.
 • Der er mødepligt til måltiderne.
 • Man skal følge med i undervisningen og passe sit skolearbejde.
 • Man skal møde til tiden – både til undervisningen og til måltiderne.
 • Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser eller gange.
 • Det er ikke tilladt at eleverne har sex med hinanden på skolen.
 • Det er forbudt at bruge eller opbevare alkohol og euforiserende stoffer – både på efterskolen og på rejsen til og fra skolen eller på ture og rejser med skolen. Det vil også være forbudt at være møde op på skolen i påvirket tilstand.
 • Det er forbudt at ryge.
 • Der er regler for hvornår man skal være på sit værelse.
 • Der skal være ro på efterskolen fra kl. 22.45 til kl. 06.30.

Derudover forventes eleverne naturligvis at acceptere kammerater og personale. Man skal behandle hinanden positivt og respektere hinandens ting, privatliv og grænser.

Nogle efterskoleelever – både danske og grønlandske – oplever ordensreglerne som et ret stort kulturchok, fordi de ikke er vant til så faste regler og konsekvenser, som dem de møder på efterskolen.
Ordensreglerne kan være en stor omvæltning fra derhjemme, hvor eleven måske har haft meget stor frihed til at bevæge sig rundt, selv bestemme sengetider og spisetider og i det hele tage være meget selvbestemmende.

Hvis eleven bryder ordensreglerne

Det kan få konsekvenser for eleven at bryde skolens ordensregler. Hvis det er alvorligt, kan eleven få en advarsel eller blive sendt hjem for en periode. Hvis der er sket en mere alvorlig overtrædelse af efterskolens ordensregler, eller der er tale om gentagne overtrædelser, kan det medføre bortvisning fra skolen. Typiske forhold, der kan medføre bortvisning fra en efterskole er tyveri, vold og mobning.

Mødepligt
Eleverne har mødepligt til al undervisning, hovedmåltider, rengøring og køkkentjans. Eleverne skal selv sørge for at komme til tiden.
At stå op om morgenen
På de fleste efterskoler har eleverne mødepligt til morgenmaden. Derfor er det vigtigt, at man står op og møder til morgenmaden til tiden.
Hvis en elev gentagne gange kommer for sent, for eksempel til morgenmad, inddrages elevens forældre og det kan få konsekvenser for eleven.
At gå i seng om aftenen
For at få det bedst mulige ud af dagen og følge ordentligt med i undervisningen, er det vigtigt at få sin nattesøvn. De fleste efterskoler har en regel om, hvornår der skal være ro på værelserne om aftenen, og det skal eleverne respektere.
Hvis eleverne bliver taget i at være ude om natten eller på anden måde forstyrre natteroen, kan det få konsekvenser for eleven.

På skoledage er det ikke tilladt at overnatte andre steder end på efterskolen.
Sygdom
Hvis eleven føler sig syg eller sløj på efterskolen, skal man henvende sig til sin lærer eller en vagtlærer – man kan ikke selv beslutte at blive liggende i sengen. Læreren eller en anden voksen vurderer, om eleven for eksempel skal ligge i sengen eller skal til lægen. Som regel hjælper efterskolen med at bestille tid hos lægen.

Ved sygdom som gør, at eleven ikke kan møde op på skolen efter en weekend eller ferie hos kontaktfamilien, skal kontaktfamilien kontakte efterskolen.

Nogle efterskoler forlanger, at syge elever opholder sig uden for skolen. Derfor må kontaktfamilien være indstillet på at have eleven boende under sygdom.
Pjæk
Pjæk eller fravær fra undervisning, måltider, rengøring eller køkkentjans osv. accepteres ikke på en efterskole.

Alt fravær aftales med skolen på forhånd, det kan for eksempel være i forbindelse med et lægebesøg.

De fleste efterskoler registrer elevernes pjæk – uanset om der pjækkes fra undervisning, måltider, rengøring eller køkkentjans osv. Hvis en elev pjækker gentagne gange, vil skolen inddrage elevens forældre og det kan få konsekvenser for eleven.
Køkkentjans
I et efterskolekøkken skal der laves mad til mange mennesker. I løbet af skoleåret har eleverne på de fleste efterskoler køkkentjans, hvor de hjælper køkkenpersonalet med madlavning, bagning, opvask, rengøring og betjene kammerater osv.

Køkkentjansen giver både eleverne forståelse for hvordan maden tilberedes, og hvordan det er at være en del af et team, hvor man arbejder med en fælles opgave.
Rengøring
Eleverne skal også deltage i rengøring og oprydning, både indendørs og udendørs, så der er rent og rart at være på efterskolen. Lærere og skolens øvrige personale hjælper og lærer eleverne at gøre rent og holde orden.

Eleverne skal for eksempel være med til at holde orden og gøre rent på toiletter og bad, fællesarealer, undervisningslokaler og udendørsarealer – og de skal naturligvis holde orden og gøre rent på deres egne værelser.
Tøjvask
Eleverne skal selv sørge for at vaske deres tøj, sengelinned, håndklæder m.m. På skolen findes et vaskehus til eleverne, hvor der både er vaskemaskine og tørretumbler.
Måltider

På en efterskole er der faste spisetider – det er nogle elever måske ikke vant til hjemmefra. På hverdage er dagens måltider for eksempel:

 • Morgenmad
 • Formiddagsservering
 • Frokost
 • Eftermiddagsservering
 • Aftensmad
 • Aftenservering

På nogle efterskoler er måltiderne lidt anderledes i weekenderne, for eksempel kan morgenmad og frokost være slået sammen til brunch.
Når eleverne opholder sig på efterskolen i friweekender, er der som regel mødepligt ved dagens hovedmåltider (morgenmad, frokost og aftensmad), hvor der altid er voksne, der spiser med – ligesom der er voksne på skolen hele weekenden.

Efterskoler vægter, at man spiser sammen i rolige omgivelser, at man deler med hinanden og at der er god bordskik. Hovedmåltiderne startes og sluttes som regel i samlet flok. Man må ikke bruge sin mobiltelefon under måltiderne.

På nogle skoler får eleverne fællesbeskeder for eksempel ved middagsmaden og der deles post ud til eleverne.


Mad
Eleverne spiser alle måltider og mellemmåltider på efterskolen, så det er ikke nødvendigt for dem at købe mad. Der er mange måltider i løbet af dagen, så ingen kommer til at sulte.

Skolen sørger for at eleverne får sund og varieret kost. Som regel spiser man varm mad til frokost, det kan for eksempel være en ret med kød, kartofler, ris eller pasta, brød og salat eller grøntsager – nogle dage bliver der måske serveret en fiske- eller vegetarret.

Eleverne vil sikkert blive præsenteret for retter, de kender i forvejen, men de vil også blive præsenteret for nye og anderledes retter. I løbet af skoleåret har skolen måske forskellige madtemauger, det kan for eksempel være vegetaruge, eller uger med kinesisk eller mexicansk mad.

Efterskolerne vægter, at eleverne altid smager på den mad, der serveres – man skal ikke være kræsen, og eleverne skal have mod på at smage maden.

Hvis en elev er vegetar, diabetiker eller har nogen former for fødevareallergi skal det oplyses til efterskolen, som vil tage højde for det, når der laves mad til eleverne.
Mobiltelefon og andre devices
På nogle efterskoler er der regler for elevernes brug af mobiltelefon, tablets og computere. Måske har skolen regler for at mobiltelefonen ikke må bruges i skolens fællesrum eller under lektielæsning, eller at mobiltelefonen skal ligge på værelset i undervisningstiden.

Skolerne indfører typisk sådanne regler ud fra et ønske om, at eleverne skal bruge deres tid med hinanden i stedet for på hver deres mobiltelefon.
Elevbank
Nogle efterskoler har en elevbank, hvor forældre kan indsætte lommepenge på elevens konto i elevbanken. Herefter kan eleven hæve sine lommepenge på skolen – når der altså er penge på kontoen.
Hvis eleven har et betalingskort, er der måske ikke brug for at benytte elevbanken.

Efterskolerne fraråder, at eleverne har mange kontanter liggende på værelset. Skoler, som har en elev-bank tilbyder og anbefaler, at større kontantbeløb opbevares i elevbanken.
Sidst opdateret: 19. april 2021