airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ting, der skal ordnes før afrejsen til Danmark

Der er flere forskellige praktiske forhold, som elever og forældre skal sørge for i forbindelse med efterskoleopholdet. Nogle ting skal ordnes i god tid inden afrejsen til Danmark, mens andre ting skal ordnes efter ankomsten til Danmark.
NemID

Eleven skal have oprettet NemID inden afrejsen til Danmark – og det er vigtigt, at eleven er fortrolig med at bruge sit NemID.

Det er forældrenes ansvar, at eleven får oprettet NemID og at eleven bliver fortrolig med at bruge det.

NemID er en form for personlig nøgle, som giver adgang til selvbetjening på internettet ved hjælp af bruger-id og adgangskode samt nøglekort.
Nøglekortet er en liste med engangskoder, som skal bruges når man logger på med NemID – kortet er et lille papkort på størrelse med et kreditkort, hvor nøglerne er påtrykt. Det anbefales, at eleven benytter app’en NemID (det digitale nøglekort) på deres smartphone – herved mindskes risikoen for, at man mister nøglekortet.

Man kan få NemID, når man er fyldt 15 år. Der er flere måder at oprette NemID på:

 • få NemID ved kommunens borgerservicecenter (husk legitimation)
 • få NemID i banken
 • bestil NemID på nemid.nu (siden er kun på dansk – her kræver oprettelsen af NemID, at eleven har et gyldigt grønlandsk eller dansk pas).

Læs om bestilling af NemID på Sullissivik.gl .

VIGTIGT: Når eleven får oprettet NemID, skal man sige ”ja til vilkår for OCES”. Herved får eleven en offentlig digital signatur, og det samme NemID kan bruges til at logge på netbank og offentlige hjemmesider som eksempelvis Sullissivik.gl og den danske sundhedsplatform Sundhed.dk.
(OCES står for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service.)

VIGTIGT: Hvis eleven allerede har et NemID fra banken uden offentlig digital signatur, skal eleven have tilknyttet en offentlig digital signatur. Dette kan gøres på to måder:

 • det kan gøres online på nemid.nu (siden er kun på dansk og ændringen kræver, at eleven har et gyldigt grønlandsk eller dansk pas)
 • det kan gøres ved personlig henvendelse til kommunens borgerservicecenter eller i banken.

Fra 1. januar 2021 har alle borgere i Grønland over 15 år pligt til at tjekke post fra offentlige myndigheder i deres digitale postkasse på eBoks, hvor det kræver NemID at logge ind. Derfor forventes alle efterskoleelever, som er fyldt 15 år ved skoleårets begyndelse, at have NemID og være fortrolige med at bruge det.

 


Sundhed.dk
Når eleven flytter til Danmark, skal man have adgang til den online sundhedsplatform www.sundhed.dk, hvor man logger på med NemID. Platformen kan også hentes som app til smartphone, så hedder den ”Min sundhed”.

På platformen finder man oplysninger fra sundhedsvæsenet, det kan blandt andet være prøvesvar efter lægebesøg eller svar på Corona-test.
Pas

Der er ikke paskrav mellem Danmark og Grønland, men eleven bør få lavet et pas i forbindelse med efter-skoleopholdet fordi:

 • når eleven tilmeldes folkeregisteret ved fysisk fremmøde i borgercenteret i tilflytningskommunen i Danmark, skal eleven medbringe billeddokumentation i form af pas
 • mange elever vil få brug for pas i forbindelse med en udenlandsrejse med efterskolen.

Passet skal laves inden afrejsen til Danmark. Pas bestilles på den lokale politistation i Grønland. Unge under 18 år skal have en forælder med til politistationen, når passet bestilles.
Ansøgningsblanket til bestilling af pas hentes på sullissivik.gl eller Grønlands politi, hvor det også fremgår hvilke ting, man skal medbringe når passet bestilles.

Der kan gå 3 – 4 uger inden passet kan afhentes på politistationen, hvorfor det skal bestilles i god tid inden afrejsen til Danmark. For unge i alderen 12 – 17 år koster det kr. 141 at få et pas (pr. 1. marts 2021).


Bank og betalingskort
Under efterskoleopholdet kan eleven beholde sin konto i et grønlandsk pengeinstitut. Hvis eleven ikke allerede har et betalingskort, bør man få lavet et inden afrejsen til Danmark – spørg i banken hvor lang leveringstid der er på et betalingskort og bestil et kort.

Hvis eleven har et Akiliut-kort, skal man skal være opmærksom på, at det ikke kan anvendes i alle forretninger i Danmark, og det er meget begrænset hvor man kan hæve kontanter i pengeautomater. Det er ikke muligt at benytte Akiliut-kortet, når man handler på internettet.

For at være sikker på at eleven kan benytte sit betalingskort alle steder, bør eleven få lavet for eksempel MasterCard eller Visa Debet kort. Elev og forældre bør tale med deres bank om, hvilket betalingskort, der passer bedst til elevens behov. Måske kan det også være nyttigt for eleven at få oprettet MobilePay, som anvendes meget i Danmark.

Hvis eleven skal på udlandsrejse med sin efterskole, skal man sikre sig at få et betalingskort, som kan bruges i udlandet.
Kontaktfamilie

For at få tilskud fra Selvstyret til efterskoleopholdet i Danmark er det en betingelse, at eleven har en kontaktfamilie, som de bor hos i weekender og skoleferier.

Det er vigtigt, at eleven har et godt forhold til sin kontaktfamilie.

Når eleven besøger sin kontaktfamilie er det vigtigt at huske:

 • at aftale med kontaktfamilien, hvornår man kommer på besøg
 • at man er gæst i deres hjem, derfor skal man respektere og følge familiens regler
 • at hjælpe til med madlavning, opvask og andre pligter – det er en god ide at spørge om, hvad man kan hjælpe med
 • at have penge til for eksempel busbillet og lommepenge – kontaktfamilien er ikke forpligtet til at be-tale for eleven
 • at kontaktfamilien måske gerne vil være sociale og give en masse oplevelser. Hvis man har brug for lidt alenetid, er det en god ide at sige det til kontaktfamilien, så der ikke opstår misforståelser.

Sidst opdateret: 23. april 2021