airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Elever omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap

Der gælder særlige regler, når der ansøges om efterskoleophold i Danmark for elever, der er omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap.
Elever omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap
Hvis eleven er omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, skal der skal søges vejledning om efterskoleophold i Danmark ved de sociale myndigheder i hjemkommunen i Grønland.

Elever, der er omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap kan bevilges tilskud til efterskoleophold i Danmark i op til 3 år.
Besigtigelsesrejse

Der kan ydes tilskud til besigtigelsesrejse for en elev, som er omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap og dennes kontaktperson eller ét familiemedlem. Tilskud til en besigtigelsesrejse ydes med henblik på at undersøge, hvilket specialefterskoletilbud, der bedst passer elevens specifikke vanskeligheder. Besigtigelsesrejsen skal omfatte besøg ved mulige kontaktfamilier med henblik på afklaring af fælles forventninger til samarbejdet under elevens efterskoleophold.

Tilskud til besigtigelsesrejse ydes med den fulde udgift til billigste mulige billet til og fra Danmark og mellem besøgene i Danmark, dog maksimalt kr. 30.000 i alt pr. elev med ledsager.
Departementet for uddannelse kan dispensere fra beløbsgrænsen, hvis særlige forhold taler herfor.

Ansøgning om besigtigelsesrejse sker ved Efterskoleadministrationen.


Ansøgning om tilskud til besigtigelsesrejse skal være modtaget i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke senest den 1. februar i året forud for det år efterskoleopholdet påbegyndes.


Sidst opdateret: 26. april 2021