airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Rejser i forbindelse med efterskoleophold i Danmark

Der er en række regler, der vedrører elevernes rejser i forbindelse med efterskoleophold i Danmark. Reglerne er beskrevet herunder.
Selvstyrets tilskud til rejser i forbindelse med efterskoleophold
Selvstyrets tilskud til efterskoleophold i Danmark dækker elevernes rejser til og fra Grønland i forbindelse med skolestart og skoleafslutning. Tilskuddet omfatter nødvendige overnatninger i forbindelse med rejsen samt kost.

Tilskuddet omfatter ikke rejser i forbindelse med weekendophold hos kontaktfamilien, ferier eller rejser med elevens efterskole.

Det er vigtigt at understrege, at selv om rejsen er arrangeret af Efterskoleadministrationen eller et af De Grønlandske Huse i Danmark, er det forældrenes ansvar at eleven møder i lufthavnen til tiden og kommer med den rigtige forbindelse fra hjemstedet, og at eleven selv sørger for at komme videre efter en eventuel overnatning.
Rejser til Danmark

Efterskoleadministrationen arrangerer efterskoleelevernes rejse fra Grønland til Danmark i forbindelse med skolestart.

Såfremt forældrene selv arrangerer elevens rejse til Danmark eller har særlige ønsker til afrejsetidspunktet, skal dette meddeles Efterskoleadministrationen senest 15. marts. Efter denne frist er De Grønlandske Huse ikke forpligtet til at arrangere modtagelse af eleven.
Hvis forældrene ønsker at ændre flybilletter, som allerede er udstedt af Efterskoleadministrationen, skal forældrene selv betale de merudgifter, som er forbundet med ændringerne.

Besigtigelsesrejse til Danmark

Forud for et efterskoleophold er der mulighed for at en elev, som er omfattet reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap og en hjælper kan ansøge om tilskud til en besigtigelsesrejse til Danmark.

Ansøgning om besigtigelsesrejse sker ved Efterskoleadministrationen.
Rejser til Grønland
Det Grønlandske Hus i efterskolens region arrangerer elevens hjemrejse til Grønland når skoleåret er slut eller hvis efterskoleopholdet afbrydes i løbet af skoleåret.
Forældrene udfylder en hjemrejseansøgning, som hentes på Sullissivik.gl (se afsnittet ”Rejsen hjem”).

Såfremt forældrene selv arrangerer elevens hjemrejse til Grønland eller har særlige ønsker til afrejsetids-punktet, skal dette meddeles Det Grønlandske Hus i efterskolens region senest 5 måneder inden den ønskede hjemrejsedato.

Hvis forældrene ønsker at ændre flybilletter, som allerede er udstedt af Det Grønlandske Hus, skal forældrene selv betale de merudgifter, som er forbundet med ændringerne.
Rejser i forbindelse med nære pårørendes sygdom og død
Under efterskoleopholdet dækker tilskuddet fra Selvstyret også elevens rejse til og fra Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller død. Selvstyret dækker også forældres rejse til og fra Danmark i forbindelse med elevens alvorlige sygdom eller død.
Ferierejser
Forældrene arrangerer og betaler selv eventuelle ferierejser til Grønland i løbet af efterskoleopholdet. Forældre betaler også selv transportudgifter i forbindelse med elevens weekendophold og ferier hos kontaktfamilien.
Rejsen til Danmark ved skoleårets begyndelse (rejse arrangeret af Efterskoleadministrationen)

Når Efterskoleadministrationen arrangerer elevernes rejser, sørger man så vidt muligt for, at eleverne rejser samlet til Danmark lige før skolestarten. Eleverne modtages af Efterskoleadministrationens personale i Kangerlussuaq, hvor de hjælpes til den videre rejse.

Enkelte elever rejser alene og skal selv sørge for at komme med de rigtige forbindelser. Her er det vigtigt, at forældrene sikrer sig, at eleven er i stand til at orientere sig i lufthavne osv. og ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i forbindelse med rejsen.

Efterskoleadministrationen afholder udgifter til nødvendige overnatninger undervejs samt kost ved overnatning.

Elever fra bygder

Ved rejser arrangeret af Efterskoleadministrationen sørger man for, at bygdeelever kommer ind til nærmeste by med et myndighedsgodkendt transportmiddel.

Forældre, som selv bringer eleverne ind til nærmeste by, kan ikke få refunderet udgifter til eksempelvis brændstof, medmindre det drejer sig om udgifter til et myndighedsgodkendt transportmiddel. Dette skal aftales på forhånd med Efterskoleadministrationen.

Efterskoleadministrationen afholder udgifter til nødvendige overnatninger undervejs samt kost ved overnatning.

Elever fra Østgrønland

Elever fra Østgrønland rejser ofte over Island. Efterskoleadministrationen vil så vidt muligt sørge for, at disse elever rejser samlet – men det vil ikke kunne undgås, at enkelte elever må rejse alene. Når en elev rejser alene må forældrene sikre sig, at eleven er i stand til at orientere sig i lufthavnene undervejs og kan finde hen til den rigtige flyafgang. Eleven skal også vide hvor man kan henvende sig for at få hjælp i forbindelse med rejsen.

Hvis der er brug for det, sørger Efterskoleadministrationen for busbillet fra Reykjavik Lufthavn til Keflavik Lufthavn og eventuel overnatning i Island.

Efterskoleadministrationen afholder udgifter til nødvendige overnatninger undervejs samt kost ved overnatning.

Hvis der er behov for det, kan elever fra Østgrønland rejse til Danmark via Nuuk i stedet for via Island – dette aftales med Efterskoleadministrationen.
Ankomst til Kastrup

Før elevernes ankomst til Kastrup Lufthavn, har De Grønlandske Huse aftalt med kontaktfamilierne, hvordan eleverne kommer til efterskolen, og om kontaktfamilien selv henter eleven i Kastrup Lufthavn eller på et aftalt opsamlingssted.

Større elevgrupper

Ved ankomsten til Kastrup Lufthavn modtages større elevgrupper af De Grønlandske Huse, som sørger for at overlevere eleverne til kontaktfamilien.

Mindre elevgrupper eller elever, der rejser alene

Hvis der er mindre elevgrupper eller elever, der rejser alene, er det vigtigt, at forældrene sikrer sig, at deres barn er i stand til at orientere sig i lufthavnene undervejs og selv kan finde hen til den rigtige flyafgang ved hjælp af info-skærme. Eleven skal også vide hvor man kan henvende sig for at få hjælp i forbindelse med rejsen. 

 

Kastrup Lufthavn og Keflavik Lufthavn er meget store, og der er langt fra den ene ende til den anden. Derfor skal man gå til gaten i god tid.


Forældre skal være opmærksomme på, at elever, som aldrig har fløjet før eller aldrig har rejst alene måske vil finde det meget udfordrende, stressende og svært at skulle rejse alene eller i en mindre gruppe – derfor vil det kræve, at forældrene forbereder deres barn rigtig godt på denne rejse.

Det bedste vil være, at disse elever kan rejse sammen med en større elevgruppe.

Forældrearrangerede rejser
På ansøgningen om tilskud til efterskoleophold i Danmark skal forældrene angive, om de selv arrangerer elevens rejser til og fra Danmark i forbindelse med skolestart og når skoleåret er slut.
En forældrearrangeret rejse indebærer, at forældrene selv bestiller og betaler billetten til Danmark, selv sørger for afhentning af eleven i Kastrup Lufthavn og selv sørger for, at eleven kommer frem til efterskolen til skolestart.

Udgifter til en restriktiv (billigste) billet uden afbestillingsforsikring kan refunderes hos Efterskoleadministrationen, når forældrene fremsender kvittering opgjort selvstændigt for eleven, påført elevens CPR nummer og det kontonummer refusionen skal overføres til. Det samme gælder billetten for den billigste rejseform i Danmark. Se mere om forældre arrangerede rejser og refusionsanmodning på billetudgifter på Sullissivik.gl (se afsnittet ”Ansøgning”).

Forældrene skal sørge for at bestille billetter så god tid i forvejen, at der kan bookes restriktive billetter, som er den billigste rejseform. I tilfælde, hvor den billigste rejseform ikke anvendes, refunderes udgifter svarende til den billigste rejseform den pågældende dag.
Vær opmærksom på, at de forskellige selskaber i Danmark ofte har særlige ungdomsbilletter eller rabatordninger for unge, fx SAS og DSB. Eleven skal huske at medbringe sit gule sundhedskort, når de rejser på denne slags billetter.
Sidst opdateret: 23. april 2021