airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Danmarkimi efterskolernermut atatillugu angalanerit

Malittarisassat atuartut Danmarkimi efterskolernissaminnut atatillugu angalanissaannut attuumassutillit arlaliupput. Malittarisassat matuma ataani allaaserineqarput.
Namminersorlutik Oqartussat efterskolernissamut atatillugu angalanissamut tapiissutaat 
Danmarkimi efterskolernermut Namminersorlutik Oqartussat tapiissutaasa atuartut efterskolimi aallartinnissaminnut nammassinerminnullu atatillugu angalasarneri matussusertarpaat. Tapiissutinut ilaapput angalanernut atatillugu pisariaqartunik unnuinerit nerisaqarnerillu.

Tapiissutinut ilaanngillat sapaatip-akunnerisa naanerini ilaqutariinnut attaveqaataasartunukartarnerit, feeriani imaluunniit atuartup efterskoliata aaqqissugaanut atatillugu angalanerit.

Pingaartuuvoq erseqqissassallugu, angalaneq Efterskolinut Ingerlatsivimmit imaluunniit Danmarkimi Kalaallit Illuinit aaqqissugaagaluarpalluunniit, angajoqqaat akisussaaffigiuassammassuk atuartup piffissaq eqqorlugu mittarfimmeereernissaa aamma angerlarsimaffimminiit ilaaffissaminut eqqortumut ilaanissaa kiisalu aqqutaani unnuinerusinnaasut kingorna atuartup nammineerluni ingerlaqqinnissaminik isumaginninnissaa.
Danmarkimut angalanerit
Atuarnerup aallartilernerani efterskolimi atuartussat Nunatsinniit Danmarkimut angalanissaat Efterskolinut Ingerlatsivimmit aaqqissuunneqassaaq.

Angajoqqaat namminneq atuartup Danmarkimut angalanissaa aaqqissuunniarunikku imaluunniit ulloq aallarfissaq pillugu immikkut kissaateqarunik, tamanna Efterskolinut Ingerlatsivimmut kingusinnerpaamik 15. marts nalunaarutigereersimassavaat. Piffissaliussap tamatuma kingorna Kalaallit Illuisa atuartup tikinneranut atatillugu isumaginissaa pisussaaffigiunnaassavaat.
Timmisartumut bilitsissat Efterskolinut Ingerlatsivimmit suliarineqareernerisa kingorna angajoqqaat bilitsip allanngortinnissaa kissaatigigunikku allannguinermut atatillugu aningaasartuutaanerusussat namminneq akilissavaat.

Danmarkimut misissuiartorluni angalaneq

Atuartoq inunnik annertusisamik innarluutilinnik ikiorsiisarneq pillugu malittarisassat ataanniittoq taassumalu ikiortaa efterskolernissaq sioqqullugu Danmarkimut misissuiartorluni angalanissamut tapiissutinik qinnuteqarnissamut periarfissaqarpoq.

Misissuiartorluni angalanissamik qinnuteqarnermi Efterskolinut Ingerlatsivik aqqutigineqassaaq.
Nunatsinnut angalanerit
Ukiup atuarfiusup naanerani imaluunniit efterskolernerup unitsinnerani Nunatsinnut atuartup uterluni angalanissaa Kalaallit Illuanit efterskolip regionianiittumit aaqqissuunneqassaaq.

Angerlamut angalanissamik qinnuteqaat angajoqqaat immersussavaat, immersugassaq uani aaneqarsinnaavoq: Sullissivik.gl (takuuk immikkoortoq ”Angerlamut angalaneq”).

Atuartup angerlamut angalanissaa angajoqqaat namminneq aaqqissuunniarunikku imaluunniit ulloq aallarfissaq pillugu immikkut kissaateqarunik, tamanna Kalaallit Illuannut efterskolip regionianiittumut nalunaarutigissavaat kingusinnerpaamik ulloq angerlamut aallarfissatut kissaatigineqartoq qaammatinik 5-nik sioqqullugu.

Timmisartumut bilitsissat Kalaallit Illuannit suliarineqareernerisa kingorna angajoqqaat bilitsip allanngortinnissaa kissaatigigunikku allannguinermut atatillugu aningaasartuutaanerusussat namminneq akilissavaat.
Qanigisat napparsimanerannut toqunerinullu atatillugu angalanerit
Namminersorlutik Oqartussanit tapiissutinut ilaapput efterskolernerup nalaani atuartup qanigisaasa perulunnerannut toqunerannulluunniit atatillugu Kalaallit Nunaannut utimullu angalanerit. Atuartup perulunneranut toquneranulluunniit atatillugu angajoqqaat Danmarkimut utimullu angalanerat aammattaaq Namminersorlutik Oqartussanit akilerneqartarpoq.
Feeriani angalanerit
Efterskolernerup ingerlanerani Nunatsinnut feeriarluni angalanerusinnaasut angajoqqaat namminneq aaqqissuullugillu akilissavaat. Atuartup ilaqutariinni attaveqaataasartuni sapaatip-akunnerisa naanerini feerianilu najugaqarneranut atatillugu angalanernut aningaasartuutit aammattaaq angajoqqaat namminneq akilissavaat.
Ukiup atuarfiusup aallartinnerani Danmarkimut angalaneq (Efterskolinut Ingerlatsivimmit aaqqissuunneqartoq)
Efterskolinut Ingerlatsiviup atuartut angalanissaat aaqqissuukkaangamigit sapinngisamik atuartut ukiup atuarfiusup aallartinngitsiarnerani arlaliullutik Danmarkimut angalaqatigiinnissaat isumaginiartarpaa. Efterskolinut Ingerlatsivimmi sulisunit atuartut Kangerlussuarmi naapigiarneqartarput, ingerlaqqinnissaminnillu ikiorneqartarlutik.

Atuartut ataasiakkaat kisimiillutik angalasarput, namminnerlu ilaaffissaminnut eqqortunut ilaanissartik isumagisariaqarlugu. Tamatumani pingaartuuvoq atuartup mittarfimmi sumiiffissisinnaanissaanik il.il., aamma angalanerminut atatillugu ikioqqulluni sumut saaffiginnissinnaanerminik ilisimaarinninnissaanik angajoqqaat qularnaarinissaat.

Aqqutaani unnuisariaqalernermut nerisaqarnermullu aningaasartuutit Efterskolinut Ingerlatsivimmit akilerneqartarput.

Atuartut nunaqarfinneersut

Efterskolinut Ingerlatsiviup angalanissanik aaqqissuussinerani isumagineqartarpoq atuartut nunaqarfinneersut angallammik pisortanit akuerisaasumik illoqarfimmut qaninnermukaanneqarnissaat.

Angajoqqaat namminneerlutik atuartumik illoqarfimmut qaninnermut angallassisut assersuutigalugu orsussamut aningaasartuutigisatik matussusertissinnaanngilaat, angallammik pisortanik akuerisaasumit angallanneqarnermut aningaasartuutit pineqanngippata. Tamanna Efterskolinut Ingerlatsivimmut siumoortumik isumaqatigiissutigisariaqarpoq.

Aqqutaani unnuisariaqalernermut nerisaqarnermullu aningaasartuutit Efterskolinut Ingerlatsivimmit akilerneqartarput.

Atuartut Tunumeersut

Atuartut Tunumeersut amerlanertigut Islandikkoorlutik angalasarput. Efterskolinut Ingerlatsiviup sapinngisaminik atuartut taakku angalaqatigiinnissaat isumaginiartarpaa – kisianni atuartut ataasiakkaat kisimiillutik angalasariaqartarnerat pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Atuartoq kisimiilluni angalasussaatillugu angajoqqaat qularnaartariaqarpaat atuartup aqqutaani mittarfinni sumiiffissisinnaanissaa, timmisartumullu ilaaffissaminut eqqortumut aallariartorsinnaanissaa. Atuartup aamma ilisimasariaqarpaa angalanerminut atatillugu ikiortariaqalissaguni sumut saaffiginnissinnaanini.

Pisariaqassappat Efterskolinut Ingerlatsiviup Reykjavikimi mittarfimmiit Keflavikimi mittarfimmut bussinut billetsissaq aamma Islandimi unnuinerusinnaasut isumagissavai.

Aqqutaani unnuisariaqalernermut nerisaqarnermullu aningaasartuutit Efterskolinut Ingerlatsivimmit akilerneqartarput.

Pisariaqartinneqarpat atuartut Tunumeersut Islandikkooratik Nuukkoorlutik Danmarkiliarsinnaapput – tamanna Efterskolinut Ingerlatsivimmut isumaqatigiissutigineqassaaq.
Kastrupimi mittarfimmut tikinneq
Atuartut Kastrupimi mittarfimmut tikinnissaat sioqqullugu, Kalaallit Illuisa ilaqutariit attaveqaataasartut isumaqatigiissuteqarfigisarpaat atuartut qanoq efterskolimukaanneqarnissaat pillugu, aamma ilaqutariit attaveqaataasartut namminneq Kastrupimi mittarfimmut atuartoq aaniarneraat imaluunniit naapiffissatut isumaqatigiissutigineqartumi allami aaniarneraat.

Atuartut arlaliullutik angalaqatigiit

Atuartut arlaliullutik angalaqatigiit Kastrupimi mittarfimmut apuunnerminni Kalaallit Illuinit niuffiorneqartarput, taakkualu ilaqutariit attaveqaataasartut atuartullu imminnut naapinnissaat isumagissavaat.

Atuartut ikinnerullutik kisimiillutilluunnit angalasut

Atuartut ikinnerullutik kisimiillutilluunnit angalassappata pingaartuuvoq atuartut aqqutaani mittarfinni sumiiffissisinnaanissaasa aamma skærmit paasissutissiiffiusut atorlugit timmisartunut ilaaffissaminnut eqqortunut aallariartorsinnaanissaasa angajoqqaanit qularnaarneqarnissaat. Atuartup aamma ilisimasariaqarpaa angalanerminut atatillugu ikiortariaqalissaguni sumut saaffiginnissinnaanerluni.

Kastrupimi Keflavikimilu mittarfiit angisoorujussuupput, aamma isuaniit isuanut ungaseqaaq. Taamaammat sioqqutsilluarluni ikiartorfissamukartariaqarpoq.


Angajoqqaat eqqumaffigisariaqarpaat atuartut siornatigut timmisartorsimanngisaannartut imaluunniit kisimiillutik angalasimanngisaannartut, kisimiillutik ikinnerusunilluunniit ilaqarlutik angalanissartik assut unamminartissinnaammassuk, puullaaqinaralugu ajornakusoortillugulu – taamaammat pisariaqassaaq angajoqqaat meeqqaminnik angalanissaanut piareersaalluarnissaat.

Pitsaanerpaassaaq atuartut taakku arlariiullutik angalasinnaappata.

 


Angalanerit angajoqqaanit aaqqissuunneqartut
Danmarkimi efterskolernermut tapiissutinik qinnuteqarnerminni angajoqqaat nalunaarutigissavaat ukiup atuarfiusup aallartinnerani naaneranilu atuartup Danmarkimut Danmarkimiillu angalanissai namminneq aaqqissuunniarnerlugit.
Angalanissamik angajoqqaat namminneq aaqqissuussinerisa kingunerissavaa, angajoqqaat namminneerlutik Danmarkimut bilitsimik inniminniillutillu akiliinissaat, atuartup Kastrupimi mittarfimmi aaneqarnissaanik isumaginninnissaat aamma namminneerlutik atuartup atuarnerup aallartinnissaa sioqqullugu efterskolimukarnissaanik isumaginninnissaat.

Bilitsimut allanngortinneqarsinnaanngitsumut (akikinnerpaamut) atunngitsoornissaanut sillimmateqanngitsumut aningaasartuutit Efterskolinut Ingerlatsivimmut saaffiginnilluni utertinneqarsinnaapput angajoqqaat pisinerminnut uppernarsaat atuartumut immikkut naatsorsuusiugaasoq atuartullu inuttut normuanik ilaqartoq nassiuppassuk, tamatumunnga ilanngullugu kontop normua utertoorutit ikineqarfissaat. Tamannattaaq atuuppoq Danmarkimi angalanermut akikinnerpaamut atatillugu. Angajoqqaat aaqqissuussaannik angalanerit aamma bilitsinut aningaasartuutit utertinneqarnissaannik qinnuteqaatit pillugit paasissutissat annertunerusut uaniipput: Sullissivik.gl (tak. immikkoortoq ”Qinnuteqarneq”).

Bilitsit akikinnerpaat qularnaarumallugit aallarfissaq sioqqulluarlugu angajoqqaat bilitsinik inniminneereertariaqarput. Bilitsit akikinnerpaat atorneqanngippata ullormi tassani bilitsip akikinnerpaap akiata nalingi utertoorutigineqassapput.
Eqqumaffigiuk Danmarkimi angalatitsisarfiit assigiinngitsut inuusuttunut bilitsit imaluunniit inuusuttunut akikillisaatit atortarmatigit, soorlu SAS-ip aamma DSB-p. Bilitsit taamaattut atorlugit atuartoq angalassaguni peqqinnissaqarfimmut kortini sungaartoq eqqaamasariaqarpaa.
Kingullermik nutarterneqarpoq: 23. april 2021