airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvis eleven ønsker at afbryde sit efterskoleophold

Hvis familien overvejer at eleven skal afbryde sit efterskoleophold, skal forældrene kontakte Det Grønlandske Hus i efterskolens region.
Afbrydelse af efterskoleophold
Der kan være forskellige årsager til at elever ønsker at afbryde et efterskoleophold. Nogle af de mest almindelige årsager er sproglige problemer, mistrivsel eller psykiske problemer som er så alvorlige, at problemerne ikke lader sig løse mens barnet opholder sig på efterskole i Danmark. Man skal naturligvis forsøge at løse de problemer der er, inden man skrider til at afbryde efterskoleopholdet.

Hvis en elev og dennes forældre ønsker at afbryde efterskoleopholdet skal man kontakte Det Grønlandske Hus i efterskolens region med henblik på at drøfte afbrydelsen med en uddannelsesvejleder. Samtalen skal afdække om eleven er blevet hjulpet med de problemer, som er årsag til afbrydelsen.
Hvis en elev skal beholde sin ret til at få betalt hjemrejsen og nødvendige udgifter til overnatninger i forbindelse med en afbrydelse, er det en betingelse, at eleven gennemfører en samtale arrangeret af Det Grønlandske Hus i efterskolens region.

Hvis efterskoleopholdet afbrydes, bortfalder retten til tilskud fra afbrydelsestidspunktet. Hvis efterskolen har et fastsat afbrydelsesgebyr (det vil fremgå af skolekontrakten), beholdes retten til tilskud i denne periode, dog maksimalt i 4 uger.
Afbrydelsesgebyr
Hvis eleven afbryder sit efterskoleophold i utide, kan efterskolen kræve fuld betaling for et antal uger efter afbrydelsen. Statsstøtten fra den danske stat vil bortfalde, når eleven ikke længere bor på skolen. Dette kaldes afbrydelsesgebyr og vil typisk også fremgå af den skolekontrakt for efterskoleopholdet, som forældrene underskriver.

Hvis en elev bortvises fra sin efterskole, vil nogle efterskoler også opkræve afbrydelsesgebyr – det vil også fremgå af skolekontrakten.

En efterskole kan vælge at modregne afbrydelsesgebyret i det indbetalte depositum og forudbetalt forældrebetaling – det vil også fremgå af skolekontrakten.

Det er forældrene selv, som betaler afbrydelsesgebyr og eventuelt andre gebyrer – også selvom der modtaget fuldt tilskud til efterskoleopholdet.
Majoriaq i elevens hjemby

Hvis en elev under 18 år afbryder et uddannelsesforløb, eksempelvis et efterskoleophold, er det kommunale vejledningscenter (Majoriaq) forpligtet til at lave opsøgende vejledning med henblik på at der udarbejdes en uddannelseshandleplan for eleven. Uddannelseshandleplanen skal tage udgangspunkt i den handleplan, som eleven i samarbejde med sine lærere udarbejdede i folkeskolen.

Det er forskelligt, hvordan de forskellige Majoriaq centre tilrettelægger deres vejledning af elever under 18 år, som vender hjem efter et afbrudt efterskoleophold.
Hvis eleven og dennes forældre ikke bliver opsøgt af det lokale Majoriaq center umiddelbart efter elevens hjemkomst, er det vigtigt at selv man opsøger vejledningen på Majoriaq.


Siden februar 2021 har Efterskoleadministrationen meddelt Majoriaq i elevens hjemby at eleven har afbrudt sit efterskoleophold i Danmark. Dette skal medvirke til at sikre, at eleven får uddannelses- og erhvervsvejledning ved Majoriaq efter afbrydelsen af sit uddannelsesforløb (efterskoleophold).

Ved henvendelsen til Majoriaq i elevens hjemby kopiorienterer Efterskoleadministrationen elevens forældre.

 


Sidst opdateret: 23. april 2021