airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forældre til efterskoleelev i Danmark

Nogle forældre vil blive overraskede over, hvor stærkt det kan føles at sende sit barn på efterskole. Jeres opgave er at bevare roen og huske på, hvorfor I valgte at sende jeres barn på efterskole.
Aftaler/kontrakter mellem efterskolen og forældre
Et efterskoleophold er et privat anliggende mellem barnets forældre og efterskolen.

Aftaler/kontrakter mellem efterskolen og forældrene reguleres af dansk lovs almindelige regler. Det er vigtigt, at man som forældre gemmer sine kopier af skriftlige aftaler/kontrakter med efterskolen.
Skolekontrakt
Skolekontrakten er den skriftlige aftale, som indgås mellem forældrene og skolen om elevens efterskoleophold. I aftalen vil det blandt andet fremgå, hvad det koster i afbrydelsesgebyr, hvis eleven afbryder sit ophold i løbet af skoleåret. Forhold omkring depositum og overholdelse af skolens ordensregler vil også være beskrevet i kontrakten.
Inden efterskoleopholdet
Det er vigtigt, at I som forældre har talt om hvad et efterskoleophold vil indebære, både for jeres barn og for jer selv.

Med en grønlandsk opvækst er de fleste elever vant til en anden hverdag, kultur og sprog end den danske, som de skal vænne sig til på en efterskole i Danmark. Eleverne er vant til natur og stilhed, og har måske et mere afslappet forhold til mange ting end deres danske jævnaldrende. De er måske også vant til en hverdag, der ofte ikke er så planlagt som i Danmark. Det er vigtigt, at forældrene taler med deres barn om disse ting – både før efterskoleopholdet og undervejs.

Når ansøgningsprocessen er overstået og jeres barn er blevet optaget på efterskole, fortsætter forberedelserne til det kommende efterskoleophold. Som forældre skal I medvirke til at ruste jeres barn bedst muligt til tiden i Danmark.
Under efterskoleopholdet

Som forældre er I meget vigtige medspillere i forhold til at skabe de bedste betingelser for jeres barns efterskoleophold i Danmark – selv på den lange afstand.

Jeres rolle som forældre vil ændre sig, når jeres barn starter på efterskole og flytter langt væk hjemmefra. I vil blandt andet opleve, at I ikke kan følge med i jeres barns liv på samme måde som I plejer at gøre.

Selvom det kan være en stor udfordring at ’give slip’ på sit barn, er det vigtigt at vise opbakning og være positiv og støttende omkring alle de nye ting og spændende oplevelser, som jeres barn har på sin efterskole. Det gælder både når I taler med jeres barn på gode, glade dage og på svære dage, hvor jeres barn måske er lidt ked af det eller har lidt hjemve.

Stol på at skolen, kontaktfamilien og jeres barn nok skal klare det. Efterskolerne har stor erfaring i at hjælpe nye efterskoleelever i gang, ligesom de har stor erfaring i at tackle elevers hjemve.


Udfordringer
Naturligvis har både forældre og barn høje forventninger til efterskoleopholdet og glæder sig til det, for det vil være et udviklende år med fantastiske fællesskaber og oplevelser. Samtidig skal man være bevidst om, at et efterskoleophold er en stor mundfuld og det er hårdt arbejde for barnet.

Det kan være en stor omvæltning for et barn at rejse fra en tryg hverdag til et ukendt efterskoleliv, og derfor er det helt naturligt, at jeres barn vil komme til at opleve frustrationer og udfordringer i løbet af efterskoleopholdet.
Hjemve
Hvis jeres barn oplever dage med kriser, hjemve eller tristhed, hjælper I bedst ved at være forstående og støttende. Husk på, at en væsentlig del af et efterskoleophold er, at jeres barn skal lære at stå på egne ben.
Barnets trivsel
Det er vigtigt at huske på, at der på efterskolen er voksne omkring eleverne, der netop kan hjælpe med at håndtere ting, som det enkelte barn er usikker på eller den tristhed eller kriser, der måtte opstå.
Som forældre skal I vise tillid til de voksne på efterskolen, som har stor erfaring i arbejdet med unge – også selvom tingene bliver gjort på en anden måde, end I selv ville have gjort.

Kontakt meget gerne efterskolen/kontaktlæreren og tal med dem, hvis I kan mærke at jeres barn er ked af det, så kan de hjælpe jeres barn igennem det.
Vent ikke for længe med at kontakte skolen, hvis I oplever, at jeres barn har en svær tid – jo hurtigere jeres barn får hjælp og støtte, jo hurtigere kan barnet blive hjulpet og komme over det.

Hvis I kan mærke, at jeres barn mistrives, bør I kontakte uddannelsesvejlederen i det Grønlandske Hus, hvis der er behov for at de går ind i sagen eller der er behov for tolk til at tale med kontaktlæreren eller andre.
Når I savner jeres barn
Tal med venner eller familie om savnet i stedet for at tale om det med jeres barn, som er på efterskole. Når barnet hører om jeres savn, kan det medvirke til at forstærke hjemve eller give barnet dårlig samvittighed. Som forældre skal I for eksempel overveje, om det er hensigtsmæssigt at skrive ”jeg savner dig” til jeres barn, da det kan øge barnets hjemve.

Tænk også over, hvornår på døgnet I snakker med jeres barn. Lige inden sengetid synes måske at være et godt tidspunkt for begge parter at snakke sammen – men det kan forstærke barnets hjemve at snakke med familien lige inden man skal falde i søvn – derfor kan det være bedre at vælge et tidspunkt midt på dagen.

Savnet af jeres barn vil måske føles størst i begyndelsen af skoleåret, hvor I skal vænne jer til at jeres barn er rejst.
Sidst opdateret: 23. april 2021