airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vejledning i folkeskolen om efterskoleophold

Grundig vejledning af elev og forældre er afgørende for at eleven får et vellykket efterskoleophold. Det er i det hele taget en god ide, at familien og folkeskolen arbejder tæt sammen omkring valget af efterskole.


Et efterskoleophold er et privat anliggende mellem elevens forældre og efterskolen.

Rådgivningslæreren/vejlederen for ældstetrinnet har en central rolle i denne vejledning, som bør påbegyndes allerede ved begyndelsen af ældstetrinnet i forbindelse med den obligatoriske uddannelses- og erhvervsvejledning.

 

En grundig vejledning medvirker blandt andet til:

  • at forbedre elevens valg af efterskole
  • at eleven og forældrene ved hvad de går ind til
  • at forberede eleven på efterskolelivet
  • at nedbringe frafaldet blandt efterskoleelever i Danmark.

I folkeskolen kan man afholde forskellige former for vejledningsaktiviteter i forhold til efterskoleophold i Danmark – ligesom der afholdes vejledningsaktiviteter om ungdomsuddannelser og andet. Det kan for eksempel være:

  • Informationsaften for ældstetrinnets elever og deres forældre med generel information og drøftelser om efterskoler. Det kan kombineres med besøg af tidligere efterskoleelever og deres forældre, som fortæller om deres erfaringer omkring efterskoleophold i Danmark.
  • I løbet af den normale undervisning kan der afholdes temalektioner om efterskoleophold. I temalektionerne kan der arrangeres besøg af tidligere efterskoleelever, der fortæller om deres erfaringer og oplevelser fra efterskoleophold i Danmark. Man ser og drøfter filmen ’Piareersarit/Gør dig klar’
  • Når der afholdes ”Uddannelseskaravanen” i gymnasiebyerne, kan man invitere uddannelsesvejledere fra De Grønlandske Huse til informationsaften på skolen eller andet.

Når folkeskolen afholder vejledningsarrangement om efterskoleophold i Danmark, er det en god ide at bede en uddannelsesvejleder fra et af De Grønlandske Huse eller Efterskoleadministrationen om at deltage online. Man kan bede dem om at holde et oplæg for forældre og elever samt stå til rådighed for spørgsmål.

Når ansøgningsprocessen er overstået og eleven er blevet optaget på efterskole, fortsætter forberedelserne til det kommende efterskoleår, så eleven bliver bedst muligt rustet til den kommende hverdag og skoleform i Danmark – det bør både forældre og folkeskole medvirke til.

Kommunerne organiserer deres vejledning vedrørende efterskoleophold forskelligt. Som udgangspunkt er det rådgivningslærer/vejleder for ældstetrinnet og lærerne i folkeskolen, der kender eleven bedst, som vil kunne yde den bedste personlige rådgivning over for den enkelte elev. Nogle steder vejleder det lokale Majoriaq-center også om efterskoleophold i Danmark.


Sidst opdateret: 28. april 2021