airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kontaktfamilie

Det er afgørende, at eleven har en god og tryg base i Danmark uden for sin efterskole. En god og støttende kontaktfamilie har stor betydning for at eleven trives og gennemfører sit efterskoleophold.
Kontaktfamilieordning
For at kunne få tilskud fra Grønlands Selvstyre til efterskoleophold i Danmark er det en betingelse, at eleven har en kontaktfamilie.

Kontaktfamilieordningen er en privat ordning mellem elevens forældre og kontaktfamilien, og det er forældrenes eget ansvar at finde en egnet kontaktfamilie. En kontaktfamilie kan for eksempel være familie eller venner, som er bosiddende i Danmark.
Det er et frivilligt hverv at være kontaktfamilie, og det er ulønnet at være kontaktfamilie.

Kontaktfamilien forventes at have eleven boende før skolestart og ved afslutningen af skoleåret inden elevens hjemrejse samt i skoleferier og nogle weekender.

Efterskolerne holder lukket i skoleferierne og har et antal lukkeweekender i løbet af skoleåret, hvor eleverne ikke kan opholde sig på skolen.
Elever med bopæl i Danmark tager hjem til deres familie i skoleferier og lukkeweekender – men den mulighed har grønlandske elever på efterskoleophold jo ikke – til gengæld har de base hos deres kontaktfamilie.

Kontaktfamilien skal være indstillet på at være forældrenes ”forlængede arm” mens eleven er på efterskole i Danmark, og man skal være indstillet på at stå til rådighed både mentalt og praktisk.
Hos kontaktfamilien har eleven mulighed for at tale om og fordøje oplevelser fra efterskolen. Kontaktfamilien kan være med til at løse op for de sproglige og kulturelle udfordringer, som eleven måske møder i løbet af efterskoleopholdet.

Elevens forældre har det fulde ansvar for deres barn under hele efterskoleopholdet, men der ligger også et ansvar hos kontaktfamilien, som for eksempel altid bør vide hvor efterskoleeleven opholder sig.
Kontaktfamilien fungerer ikke som elevens værger – under efterskoleopholdet er det fortsat elevens forældre, som er værger for deres barn.

Når kontaktfamilien deltager i forskellige arrangementer på efterskolen giver det eleven, elevens forældre og efterskolen vished om, at kontaktfamilien tager medansvar og indgår aktivt i netværket om den enkelte elev.

Det er vigtigt, at kontaktfamilien er klar over og bevidst om den opgave de påtager sig. Kontaktfamilien skal være indstillet på at yde en indsats og have medansvar over for det enkelte barn. Inden de under-skriver samtykkeerklæringen skal kontaktfamilien være afklaret omkring hvad det indebærer at være kontaktfamilie.
Afstanden mellem kontaktfamiliens bopæl og elevens efterskole
Da eleven skal være hos kontaktfamilien i weekender og skoleferier, har det stor betydning, hvor langt der er mellem kontaktfamiliens bopæl og efterskolen – især hvis eleven skal benytte offentlige transportmidler i forbindelse med besøgene hos kontaktfamilien. Det er derfor en god ide, at finde en efterskole i rimelig nærhed af kontaktfamilien.
Kontaktfamiliens samtykkeerklæring

Når elevens forældre søger om tilskud fra Grønlands Selvstyre skal ”Kontaktfamilien samtykkeerklæring” vedlægges. Erklæringen, som hentes på Sullissivik.gl underskrives af både kontaktfamilien og elevens forældre (se afsnittet ’Kontaktfamilie’).

Samtykket gælder for et helt skoleår. Samtykket kan opsiges af begge parter, men man opfordres til at kontakte Det Grønlandske Hus, hvis der opstår problemer.


Elevens forældre og kommende kontaktfamilie bør afstemme deres forventninger til hinanden inden kontaktfamilien underskriver ”Kontaktfamiliens samtykkeerklæring”.

Forældre og kontaktfamilie bør indgå en klar aftale om, hvorledes eventuelle udgifter afholdes, også uforudsete udgifter.

Forældre og kontaktfamilie bør indgå klare aftaler om for eksempel:

 • hvor ofte kommer eleven på besøg hos kontaktfamilien
 • hvem betaler transporten mellem efterskolen og kontaktfamilien
 • skal der betales kostpenge når eleven er hos kontaktfamilien
 • skal eleven betale for tøjvask hos kontaktfamilien
 • lommepenge
 • uforudsete udgifter
 • hvilke regler er der i kontaktfamiliens hjem (hvornår skal eleven være hjemme om aftenen, skal eleven hjælpe til med madlavning og lignende, er der regler om rygning mv.).

Når kontaktfamilien underskriver samtykkeerklæringen forpligter man sig til:

 • at hente eleven ved ankomsten til Danmark
 • at bringe eleven til nærmeste lufthavn ved hjemrejse
 • at have eleven boende i skoleferier og weekender samt under sygdom
 • så vidt muligt at deltage ved forældremøder og arrangementer på efterskolen
 • at bistå eleven med hjælp og støtte
 • at samarbejde med elevens forældre, efterskolen og Det Grønlandske Hus
 • at informere Det Grønlandske Hus om flytning og/eller ændringer i kontaktoplysninger


Hvis eleven skal benytte offentlig transport (bus eller tog) i forbindelse med besøg hos kontaktfamilien, bør kontaktfamilien lære eleven at købe billet/bruge rejsekort og hvordan den offentlige transport bruges.

Der kan også være andre praktiske ting, som eleven har brug for hjælp til – eksempelvis hjælp til at oprette et mobiltelefonabonnement eller købe tøj.

Det er vigtigt, at eleven og kontaktfamilien har et godt forhold til hinanden. Hvis der opstår problemer mellem eleven og kontaktfamilien bør Det Grønlandske Hus i efterskolens region kontaktes.

Hvis kontaktfamilien trækker sin samtykkeerklæring tilbage
Hvis en kontaktfamilie trækker sit samtykke tilbage, er det forældrenes eget ansvar at finde en ny kontaktfamilie hurtigst muligt. Der skal underskrives en ny ”Kontaktfamilien samtykkeerklæring”, som sendes til Det Grønlandske Hus i efterskolens region og Efterskoleadministrationen.

Hvis kontaktfamilien trækker sit samtykke tilbage eller står eleven af andre årsager pludselig uden en kontaktfamilie, er det vigtigt, at forældrene hurtigst kontakter Det Grønlandske Hus i efterskolens region.

Hvis eleven ikke har en kontaktfamilie, opfylder eleven ikke længere betingelserne for tilskud fra Selvstyret til efterskoleophold i Danmark. Det betyder, at efterskoleopholdet må afbrydes og eleven må rejse hjem.
Sidst opdateret: 23. april 2021