airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvad er en efterskole?

Efterskole er en særlig dansk skoleform, hvor unge mellem 14 og 18 år kan tage et eller flere af de sidste år af folkeskolen (8., 9. eller 10. klasse). De fleste efterskoleelever går ét år på efterskole i 10. klasse.
Hvert år går cirka 30.000 unge på efterskole i Danmark, hvor der i øjeblikket er 241 efterskoler. Et typisk efterskoleophold varer 41 – 42 uger.

Ud over efterskolerne i Danmark, er der to efterskoler i Grønland, Maniitsumi Efterskoli og Villads Villad-senip Efterskole, samt enkelte efterskoler i Sydkorea og på Færøerne.
De første grønlandske elever rejste på efterskole i Danmark i 1964. De grønlandske efterskoler blev etableret i 2008.
Grønlands Selvstyre giver tilskud til efterskoleophold i Grønland og Danmark.

De grønlandske efterskoleelever fordeler sig typisk på efterskoler i alle egne af Danmark. Nogle vil opleve at være den eneste grønlandske elev på deres efterskole, mens andre vil opleve at være flere grønlandske elever på deres efterskole.

De fleste grønlandske efterskoleelever vælger at tage på efterskole efter de har afsluttet 10. klasse i fol-keskolen – men der er mulighed for at tage på efterskole allerede når man er fyldt 14 år eller har afsluttet 8. klasse.

Efterskolerne i Danmark er meget forskellige. De mindste skoler har for eksempel 35 elever, mens de helt store skoler har lidt over 600 elever. De fleste efterskoler har 90 – 150 elever.
Efterskolerne er også forskellige i forhold til hvilke fag og aktiviteter de tilbyder.

På en efterskole er man sammen 24 timer i døgnet, hvor man bor, spiser, går i skole sammen og er sammen i fritiden. Eleverne har undervisning som på en almindelig folkeskole, men der er også mange andre fag og aktiviteter ud over de traditionelle boglige skolefag.
I løbet af efterskoleopholdet er der fokus både på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Efterskoler i Danmark forventer, at elever fra Grønland kan forstå og tale et dansk, der gør dem i stand til bruge sproget som hverdagssprog og følge undervisningen i alle fag og aktiviteter. Eleverne forventes ikke at forstå og tale et perfekt dansk, når de starter på skolen – der er naturligvis plads til, at eleven for-bedrer sit dansk i løbet af efterskoleopholdet

På en efterskole er der altid voksne til stede, som sørger for at eleverne kan føle sig trygge og sikre, og hver elev er har sin egen kontaktlærer.
Sidst opdateret: 28. april 2021