airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vejledning og rådgivning under efterskoleopholdet

Efterskoleadministrationen under Uddannelsesstyrelsen, Grønlands Selvstyre, og De Grønlandske Huse i Danmark vejleder om efterskoleophold i Danmark.
De Grønlandske Huse i Danmark
Grønlandske efterskoleelever i Danmark hører under det Grønlandske Hus, som geografisk ligger tættest på deres efterskole. Der er Grønlandske Huse i København, Odense, Århus og Ålborg.

De Grønlandske Huse har blandt andet ansat uddannelsesvejledere og socialvejledere, som har forskellige opgaver i forhold til efterskoleeleverne. Det er primært uddannelsesvejlederne, som beskæftiger sig med efterskoleeleverne.
De Grønlandske Huse vejleder også eleverne om ansøgning til ungdomsuddannelse.

Både forældre, kontaktfamilier, elever eller efterskoler kan kontakte Det Grønlandske Hus, som kan rykke ud, hvis der er behov for det.
Hvis en elev trænger til en snak på grund af hjemve eller andre ting, der kan opstå i løbet af efterskoleopholdet, står uddannelsesvejledere, socialvejledere eller tolke fra Det Grønlandske Hus til rådighed – vær dog opmærksom på, at De Grønlandske Huse ikke altid har mulighed for at rykke ud med meget kort varsel, hvorfor der muligvis kan være lidt ventetid. Det kan også være muligt at arrangere en telefonsamtale eller en online samtale.

Forældre skal selv rette henvendelse til deres barns efterskole, når det for eksempel drejer sig om forældrebetaling, elevens dagligdag på efterskolen eller andet, der vedrører den enkelte elev.
Efterskoleadministrationen
Efterskoleadministrationen er en enhed under Uddannelsesstyrelsen ved Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Grønlands Selvstyre.
Efterskoleadministrationen er den instans, som Departementet for Uddannelse har nedsat til at varetage blandt andet administration af efterskolesager.

Efterskoleadministrationen administrerer Selvstyrets tilskud til efterskoleophold i Danmark og arrangerer elevernes rejse til Danmark i forbindelse med skolestart på efterskolen.

Spørgsmål om tilskud og om rejser stiles til Efterskoleadministrationen. Hvis der er spørgsmål, der ikke der ikke kan besvares her, vil der blive henvist til rette instans.
Efterskoleforeningen
Efterskoleforeningen er en forening for efterskoler i Danmark. Her er ansat en konsulent, der bl.a. rådgiver efterskolerne om grønlandske elevers ophold på efterskoler i Danmark.

På foreningens hjemmeside kan man læse om forskellige instanser og muligheder for de grønlandske unge, se for eksempel artiklerne Tosprogede elever og Grønlandske elever.
Sidst opdateret: 21. april 2021