airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Idræt

Fagsiderne udbygges løbende i samarbejde med fagkonsulenterne.
Nyheder

Nyhed om:

Erfaringer med idræt fællesfag som fjernundervisning

Gymnasielærernes idrætslærerforening

Erfaringer med idræt fællesfag som fjernundervisning

Gymnasielærernes idrætslærerforening

Inspiration

Anatomi- Forløb
Sociologi-Forløb
Arbejdstrænings-Fysiologi (Links)
 

Introduktion til opvarmning
Inspiration til et introducerende forløb, der inddrager eleverne i tilrettelæggelse af opvarmning. (Idræt C)
Hent her (Link)

Volley - Et begynderforløb
Inspiration til afvikling af et undervisningsforløb indenfor volleyball.
Hent her (Link)

Et komplet digitalt undervisningsmateriale til idræt
www.clioonline.dk/idraetsfaget/ (Link)

Studieplan i Lectio
Undervisningsbeskrivelser i lectio udarbejdes fremadrettede, således at eleverne løbende og forud for timerne kan holde sig orienterede om undervisningsforløbenes faglige indhold. Dermed være dog ikke sagt, at man ikke undervejs i forløbenes gennemførelse kan foretage justeringer af disse, når dette måtte være hensigtsmæssigt.
Med beskrivelser af mål, faglige indhold, metode og brug af materiale for både igangværende og fremtidige undervisningsforløb er det hensigten at
- give eleverne et klart overblik over formålet med og hovedpunkter i forløbet, hvilket både kan bruges til løbende at orientere sig og i forbindelse med eksamen
- give censor et tydeligt overblik over forløbets hovedpunkter / kernestof samt lærerens vægtning af emnet
- der ved evt. lærerskift gives mulighed for at danne sig et overblik over forgængerens undervisningsforløb og vægtning af stoffet – mhp. at sikre opfyldelse af lærerplanen

Naturvidenskab

www.fys.dk/nfa/03/heftet/index.php (Link)

"Ordet motor stammer fra latin og betyder kraftmaskine. En maskine, der kan omsætte mekanisk, elektrisk eller bunden kemisk energi til mekanisk energi (beliggenheds- og bevægelsesenergi), sådan som vi kender det fra eksempelvis bilers el- og forbrændingsmotorer. Menneskekroppen er et meget kompliceret biofysisk system, og en sammenligning med en bilmotor kan måske synes mærkelig, men der er en række fællestræk ved de to typer motorer."
(Naturvidenskab for alle 1.årgang nr. 3, 2006, s. 3 - Naturvidenskab for alle er udgivet Fysikforlaget med støtte fra Hovedstadens Udviklingsråd og Undervisningsministeriets tips/lottomidler)

Eksamen
Mundtlig eksamen
Inspiration til praktisk og mundtlig eksamen
Inspiration til tilrettelæggelse af praktisk eksamen samt udarbejdelse af eksamensspørgsmål i idræt B.
Hent her
Læreplaner
Undervisningsvejledning
Sidst opdateret: 02. marts 2020