airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ideer til hjemmeundervisning - til lærerne

Dette materiale er versioneret fra en artikel skrevet på EMU, Danmarks Læringsportal.
Om artiklen
Artiklen giver inspiration til, hvordan fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen. Der er ideer til undervisning, både når eleverne har adgang til en PC og virtuelle mødesteder, og når de ikke har - eller hvis eleverne ikke har de nødvendige tekniske færdigheder til at bruge PC og digitale løsninger.

Det kræver andre didaktiske og pædagogiske overvejelser, når du skal gennemføre fjernundervisning, end når du gennemfører undervisning i et fysisk lokale, hvor alle elever er til stede samtidig. Når undervisningen foregår på afstand bliver struktur og rammesætning, opfølgning og feedback særlig centralt.

Læs artiklen her
Generelle didaktiske overvejelser
I planlægningen af undervisningen er det godt at huske på, at størstedelen af elevernes forældre skal passe deres arbejde hjemmefra og ikke nødvendigvis har kompetencer og tid til at undervise. Derfor er det vigtigt, at eleverne ikke stilles opgaver, de ikke selv kan løse umiddelbart. Selvfølgelig kan nogle forældre hjælpe, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, men det er ikke forældrenes opgave at undervise deres barn. Opgaver som træningsopgaver og daglig læsning kan derfor egne sig godt fjernundervisning, ligesom det er centralt, at eleverne kan løse opgaverne ud fra de rammer og rekvisitter, der findes i hjemmet.

Da alle landets elever er hjemme, kan der komme stort pres på undervisningsplatforme og læringssystemer. Derfor kan du også med fordel give eleverne opgaver, der ikke kræver, at de skal være logget ind på en undervisningsplatform. På den måde kan du sørge for, at eleverne kan komme i gang, selvom de kan have svært ved at logge på.
Feedback og struktur
Du kan vælge at give eleverne skriftlig eller mundtlig feedback over telefonen, på video eller online gennem et virtuelt møderum. Du kan eksempelvis sætte tid af til løsning af opgaverne og bede eleverne ”møde ind” i det virtuelle klasselokale på et bestemt tidspunkt, hvor du samler op og giver feedback, så eleverne bliver mødt med tydelige forventninger og klare rammer for læringsaktiviteterne. Særligt for indskoling og mellemtrin er en genkendelig struktur og et skema for hver dag hele ugen en god idé.
Planlæg sammen i teamet
Det er en god idé, at teamet er enige om, hvordan I planlægger fjernundervisningen. På den måde sørger I for, at eleverne og deres forældre ikke bliver frustrerede over at skulle forholde sig til mange forskellige løsninger. I kan i teamet også planlægge, hvornår eleverne kan få online hjælp i de forskellige fag. Lav eventuelt et skema over, hvornår I er tilgængelige, og vælg den samme platform, hvorfra I er i kontakt med eleverne.
Indskolingen
I indskolingen og første del af mellemtrinnet kan det være en god idé at sørge for, at eleverne får øvet sig i grundlæggende færdigheder. Læsning og regneregler skal holdes ved lige, og der kan derfor gives opgaver i dette. Eleverne kan eksempelvis lave opgaver i deres bøger, bruge iBogen til at læse bøger online og lave øvelser. Øvelserne kan også fremsendes på mail, samt skrive små fag- og skønlitterære tekster enten digitalt eller analogt.

Eleverne kan vedligeholde deres matematiske færdigheder ved at lave opgaver i deres egne matematikbøger eller via en af de mange matematikportalers opgavegeneratorer. Det kan dog nemt blive kedeligt for eleverne at arbejde for længe med sådanne opgaver. Derfor er det en god idé at krydre med opgaver, hvor eleverne skal tælle, måle og være aktive både inde og ude.

Specielt i de mindre klasser kan den daglige kontakt mellem elever og lærer være en udfordring. Eleverne vil sandsynligvis ikke kunne deltage i et videomøde med læreren og resten af klassen, og derfor kan daglige beskeder fra dig til eleverne være en god idé.

Det kan også være en god idé at sende en video til eleverne, hvis der skal gennemgås nyt stof. Ved at optage en video, hvor du forklarer opgaven, kan du sikre dig, at eleverne får forståelse for, hvordan opgaven skal løses. Her kan du også forklare, hvilke forventninger du har til elevernes løsning af opgaverne, samt hvordan de skal forholde sig, hvis der er opgaver, de ikke forstår. Eleverne kan se videoen flere gange, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal gribe opgaven an. Videoerne kan uploades til YouTube eller Vimeo.

Det kan være en udfordring for nogle elever at sende besvarelser tilbage til dig. Det vil muligvis kræve forældrenes hjælp, så gør det så nemt som muligt, for eksempel ved at sende trin-for-trin beskrivelser af, hvad eleverne skal gøre.

Hvis der er behov, kan du gøre forældre og elever opmærksomme på, hvornår du er tilgængelig for vejledning. I de mindre klasser er det mest oplagt at benytte telefon eller videoopkald via mobiltelefon. Her kan den enkelte elev få svar på konkrete udfordringer.
Mellemtrinnet og udskolingen
Eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen vil oftest kunne navigere i digitale løsninger. De vil have prøvet at logge på fx Messenger, og de kan tale med hinanden via video. Hvis eleverne har arbejdet med digitale platforme før, vil det være oplagt, at klassen samles en gang om dagen. Dette kan foregå via Zoom eller et andet program, der understøtter gruppevideo. Via video kan du som lærer rammesætte dagen, hvilke opgaver der skal løses samt hvilke forventninger, der er til opgaveløsningen. Desuden kan opgaverne forklares og eleverne kan stille spørgsmål til opgaverne.

Hvis eleverne ikke har mulighed for at være online i særlig stor grad, kan du i stedet dagligt sende beskeder ud til dine elever. Det kan være skriftligt eller via video. På mellemtrinnet og i udskolingen kan man godt forvente, at eleverne kan indsende besvarelser til læreren, og at de kan lave gruppearbejde via video eller telefon. Du kan derfor godt planlægge, at eleverne sender besvarelser til dig digitalt. Du kan vælge at give feedback individuelt eller til en gruppe via video, så eleverne ved, hvad de skal fokusere på efterfølgende.

I kan som team vælge at planlægge dagen for klassen, så eleverne "tjekker ind" til timerne i løbet af dagen.

Nederst på siden kan du finde eksempler på skemaer til fjernundervisning.
Gennemførsel af fjernundervisning – digitale løsninger
Der er flere digitale løsninger, der kan understøtte fjernundervisning. Nogle kommuner vil være tilknyttet en online løsning, hvor lærere og elever kan arbejde digitalt. Det er oplagt at benytte disse, da eleverne er oprettet allerede og forhåbentlig kender systemet fra det daglige arbejde.

Man skal dog være opmærksom på, at næsten alle løsninger kræver, at eleverne opretter sig som brugere. Der vil i disse tilfælde altid være udfordringer med at overholde elevernes datasikkerhed, og derfor anbefaler vi, at der så vidt muligt kun benyttes de online ressourcer, den kommunale forvaltning eller skolen selv har dataaftaler med. Hvis du er i tvivl kan du kontakte skoleledelsen eller skolens it-vejleder.
Eksempel på struktur for en dag

Du kan mødes virtuelt med eleverne for at rammesætte dagen og give en intro til dagens læringsaktiviteter, eller du kan uploade en video med instruktion til dagens opgaver og aktiviteter. Du kan eventuelt dele din skærm med eleverne, hvis der er behov for en tydelig illustration af undervisningsaktiviteten.

Sørg for en tydelig rammesætning, når du er i kontakt med eleverne:

  • Sæt ord på, hvad eleverne skal lære, hvorfor og hvordan de bedst løser opgaven
  • Fortæl eleverne, at de altid kan få råd, hjælp og vejledning, selvom I ikke er på skolen sammen
  • Sørg for, at eleverne både skal læse, lytte, skrive og arbejde med lukkede og åbne opgaver
  • Fortæl eleverne, hvornår du vil følge op og give feedback, og hvordan du vil gøre det
  • Eleverne kan arbejde med opgaver og aktiviteter og aflevere besvarelser digitalt. Måske lægger læringsaktiviteten op til en mundtlig dialog, som kan foregå senere på dagen i det virtuelle klasselokale.

Du kan give feedback på elevernes besvarelser og arbejde, enten skriftligt via læringsplatformene eller mundtligt gennem en virtuel platform eller telefon.

Eleverne kan arbejde videre med dagens opgaver, og som lærer kan du angive, hvor lang tid, eleverne forventes at bruge på hver enkelt opgave, eller sætte et tidspunkt, hvor opgaverne skal afleveres, hvis de besvares digitalt.

Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Fag og undervisning
Gå til
Læreplaner
Sidst opdateret: 16. november 2020