airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvordan bliver man censor i folkeskolen?

Hvert år sammensætter Uddannelsesstyrelsen et censorkorps til årets skriftlige og mundtlige prøver. Her kan du læse om de kvalifikationer, du som lærer skal have, for at kunne komme i betragtning som en centralt beskikket censor.
Krav og kvalifikationer

For at blive beskikket som censor i et fag, skal du som lærer opfylde følgende krav og kvalifikationer:

  • Du skal have kendskab til den grønlandske kultur og skole samt kendskab til gældende lov og regler, herunder prøvebekendtgørelsen og en række andre bestemmelser der vedrører prøveafvikling.
  • Du skal have gennemført et undervisningsforløb, der i faget fører frem til folkeskolens prøve.
  • Du skal inden for de sidste tre år have ført en klasse/et hold til 10.-klasseprøve i faget.
  • Du skal kunne samarbejde konstruktivt, lytte og indgå i en dialog om bedømmelse af elevpræstationer på baggrund af vurderingskriterier i faget.

Til dit arbejde som centralt beskikket censor stilles der, ud over faglige og pædagogiske krav, også krav til personlige kvalifikationer – herunder evnen til konstruktiv samtale, forhandlingsvillighed, imødekommenhed samt hjælpsomhed. Arbejdet som censor kræver både store faglige kundskaber, og en evne til at indgå i forskellige samarbejder. Herudover giver censor-erfaring også et kompetenceløft – dialogen og samarbejdet med andre censorer, din nye viden og erfaring bringes tilbage til din skole i form af en mere kvalificeret faglærer.

Tilmelding og beskikkelse

Opfylder du ovenstående krav og er nysgerrig efter at prøve rollen som centralt beskikket censor, kan du udfylde en Tilmelding til censorkorps, som du efterfølgende afleverer til din skoleleder.
Det er skolelederen, som vurderer tilmeldte læreres kvalifikationer, og indstiller ved en note og underskrift de kandidater, han/hun finder passende, til Uddannelsesstyrelsen.

For tidsfrist, se årsplan til den afsluttende evaluering, pkt. 12.

Sammensætning af censorkorps

Ud fra indstillingerne fra skolerne, sammensætter Uddannelsesstyrelsen et censorkorps til årets mundtlige og skriftlige prøver. Styrelsen udvælger censorer blandt de indstillede, og sender censorlisten tilbage til skolelederne, som giver lærerne besked. 

Samtlige centralt beskikkede censorer vil modtage et beskikkelsesbrev fra Uddannelsesstyrelsen. Lærere, der ikke er blevet udtaget, vil ikke modtage svar fra styrelsen. Er du i tvivl om hvorvidt du er blevet udtaget til centralt beskikket censor, skal du kontakte din skoleleder.

NB! Censorlisterne kan af forskellige årsager blive ændret/opdateret op til prøverne, og berørte skoler og censorer vil i så fald blive kontaktet af Uddannelsesstyrelsen prøveafdeling.

Læreplaner
Den afsluttende evaluering
Gå til
Censur og karaktergivning
Gå til
Indberetningsskemaer
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023