airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Misilitsinnernut pilersaarutit, piffissat ullorsiutillu

Ukiuni atuarfiusussani tulliuttuni pingasuni misilitsinnissat pillugit pilersaarutit, ukioqatigiiaat misilitsinnissaat terminsprøveqarnissaallu pillugit takussutissiaq aamma ukiumi atuarfiusumi matumani allattariarsorluni oqaluttariarsorlunilu misilitsinnissanut pilersaarutaasut uani aasinnaavatit.

Misilitsinnissanut pilersaarutit ukiut tamaasa novembarip qaammataani nutarterneqartarput.
Kingullermik nutarterneqarpoq: 12. januar 2023