airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Erinarsorta

'Erinarsorta' er et projekt, der tager udgangspunkt i strategien 'Den digitale folkeskole’. Formålet med projektet er at benytte digitale medier - herunder YouTube - til aktiv sprogstimulering ved brug af musikalske metoder, som kommer rundt om hele barnet, dets leg, læring og udvikling.

Afsluttet

Startdato:
Juni 2018

Slutdato:
April 2020

Om projektet
Projektet tager udgangspunkt i og støtter op omkring strategien 'Den digitale folkeskole’ samt sprogekspertgruppens anbefalinger om ”anbefaling vedrørende styrkelse af grønlandske sproglig identitet” hvor børnenes glæde og stolthed over grønlandsk skal styrkes med inddragelse af deres erfaringer og indsigter. Undren, nysgerrighed, oplevelse, kreativitet og leg med sproget og med udtryksmåder er vigtigere end ensidig grammatisk viden og korrekthed.

Teori
Hvorfor sprogstimulering via musik? I institutioner er der masser af leg med sproget og spontan sang, men det er ikke alle børn, der mestrer dette. ’Erinarsorta’ fokuserer på hvordan musik og sang, rim og remser kan anvendes til sprogstimulering af børn i institutionsalderen.

Når barnet er 0-1, dannes grundlaget for sproglig opmærksomhed, bl.a. den fonologiske opmærksomhed. Her lærer barnet rimkommunikation med de tætte relationer – mor og far – og lærer hvad der lyder ens og hvad der lyder forskelligt, eks. ”Bababa” eller ”mamama” (Bylander, kap.25: 2010). Når barnet er 2-3 år, læres grundlæggende sætningsmønstre og deres betydninger. I 4 års alderen har barnet lært de væsentligste træk af modersmålet.

Hvis barnet lærer flere sprog, vil sprogtilegnelsen typisk forlænges, men på sigt er det en gevinst for barnet. Forskningen viser at børn (og voksne) lærer hurtigere, mere præcist og fleksibelt, når flere læringsstile og -sanser påvirkes samtidigt . Derfor er det godt at understøtte tale, rim og remser, sange med mimik, kropsprog, gestik og visuel støtte - leg med ord og lyde, som kan støtte sprogets lyde og udtale.

Særligt i forhold til de mindste børn er det vigtigt at få skabt situationer med fælles opmærksomhed, hvor der sættes ord på konkrete handlinger. Dette kan f.eks. gøres igennem rim, remser og sange med fagter – som f.eks. ”Kulloq illit”, ”Pisuttuarpunga” eller ”Illuliorpunga”. Her er det vigtigt med konkret og tydeligt kropssprog, så børnene kan koble sproget med de kropslige handlinger, da dette har betydning for børnenes forståelse af f.eks. ord og kropsdele . Aktiviteterne støtter udviklingen af barnets rytmiske sans og motoriske koordinering. En undersøgelse har vist at et tidlig møde med børneremser hjælper børnene med at udvikle fonologisk bevidsthed, hvilket er nødvendigt for at kunne lære at skrive og læse .

Ved at arbejde med rim og remser, får børnene mulighed for at videreudvikle rytme, sprogmelodi og evnen til at skelne mellem forskellige sproglyde, hvilket er vigtigt under sprogtilegnelse.
Projekt-materialer

Slutmålet for projektet er, at der ligger en sangpakke i form af 10 sange/videoer med animationer fra Uddannelsesstyrelsens egen YouTube kanal samt at en lille opslagsbog til dagsinstitutioner, med forskellige opskrifter, som skal inspirere børnene til selv at designe deres egne musikinstrumenter. Ideen bag dette er at designprocessen vil være med til at vække børnenes forestillingskraft, engagement, nysgerrighed og skabertrang.

Sangpakke:

  • Nassaarlangatoq arnannguamik
  • Antuuaraq Tobiarseeraq
  • Kikkut makku
  • Sialualaarluni
  • Anaanap qitittartuutinngui
  • Inngilikuluukkut
  • Texas Cowboy
  • Jappimuna
  • Soralumma ralumma
  • Tivaniarpunga

Sangene skal have fokus på gentagelser af ord samt rim, remser og sammenhængende ord, Sangenes indhold skal også invitere til bevægelse, så børn ikke bare sidder passivt og synger, men bruger deres krop til at udtrykke sig.


Projektansvarlig

Uddannelsesstyrelsen i Grønland

Projektleder

Ane-Kathrine Petersen
Skolekonsulent i IT-didaktik
akpe@nanoq.gl
(+299) 34 62 03

Samarbejdspartnere

Glenn Møller - Musik
Kunuut Kaali Fleischer - Design og animation

Fag og undervisning
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Læreplaner
Sidst opdateret: 15. juni 2020