airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Matematik

Matematik er et obligatorisk fag fra 1. - 10. klasse. Her finder du information om formålet med undervisning i Matematik, undervisningsforløb, inspiration og prøver i Matematik.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske kompetencer. Eleverne skal opnå fortrolighed med, fagets begrebsområder. Eleverne skal opnå øvelse i at skaffe sig viden og i at erkende, formulere og løse matematiske problemer, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal sikre, at eleverne tilegner sig den matematiske viden og de færdigheder, som er nødvendige for deres videre læring i andre fag.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 9.

Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny bekendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad)

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Laan materialer
Materialer til udlån
Gå til
Prøver i Matematik
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023