airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Matematik

Matematik er et obligatorisk fag fra 1. - 10. klasse. Her finder du information om formålet med undervisning i Matematik, undervisningsforløb, inspiration og prøver i Matematik.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende naturfaglige begreber og arbejdsmetoder og opnår forståelse af naturfaglige sammenhænge. Eleverne skal opnå færdighed i at indsamle og vurdere data og i at iagttage, beskrive og finde mulige forklaringer på fænomener gennem brug af forskellige former for redskaber, eksperimentelt udstyr og elektroniske hjælpemidler. Eleverne skal erhverve sig viden, som gør dem i stand til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed og helbred, og som giver dem baggrund for at handle ansvarligt i forhold til lokale og globale miljøspørgsmål.

Læs mere i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål - kap. 9.

Hent Pages iPadskabelon til skriftlig prøve her (brug iPad)

Inspirationsmaterialer
Gå til
Ilinniusiorfik bestillingsportal
Gå til
Lån materialer
Lån materialer
Prøver i Matematik
Gå til
Sidst opdateret: 10. marts 2021