airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Puljemidler til studierejser

Her kan du læse, hvordan du som lærer søger puljemidler til studierejse med dine elever. Midlerne kan anvendes til studierejser, virksomhedsbesøg samt særligt tilrettelagt undervisning, der omhandler arbejdsmarkedet og elevernes fremtidige uddannelsesmuligheder i Grønland.

Der er ingen ansøgningsfrist. Der kan ansøges om puljemidler hele året.
Om puljemidlerne

Ved Inatsisatuts forårssamling 2016 blev der vedtaget et vejledningstiltag for folkeskolens elever på mellem- og ældstetrinnet. Tiltaget er udformet som en pulje midler, der kan søges af kommunerne til gennemførsel af studierejser, virksomhedsbesøg og særlig tilrettelagt undervisning, hvor der er fokus på arbejdsmarkedet og hvor eleverne oplever hvilke uddannelses- og karrieremuligheder, der er tilgængelige for dem i Grønland.

Studierejserne skal indgå som en del af den obligatoriske uddannelses- og erhvervsvejledning på mellem- eller ældstetrinnet.

Der kan ikke søges om puljemidler til almene studierejser.

Ansøgere af puljemidlerne er selv ansvarlige for planlægningen af studierejsen og indholdet for studierejsen.


Hvem kan søge?

Der bevilges fortrinsvis puljemidler til studierejser for elever fra bygder og yderdistrikter, hvor uddannelses- og karrieremulighederne er få og som pga. trafikale forhold har særligt høje rejseudgifter i forbindelse med studierejser.

Hvilke udgifter kan der søges midler til?
 • Faktiske rejseudgifter – fly-/skibsbilletter og andre transportudgifter til fx bus eller taxa.
 • Kost – 200 kroner pr. dag, pr. elev.
 • Logi –inklusiv fartplansbetingede overnatninger. Der skal arrangeres billigst mulige overnatninger under rejse og ophold.

Der kan ikke ansøges om lommepenge til studierejsen.


Krav til ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

 • Formålsbeskrivelse for studierejsen
 • Forslag til rejseplan
 • Oversigt over de uddannelsessteder og virksomheder, man planlægger at besøge under studierejsen. Ud over besøg hos virksomheder og uddannelsessteder kan der også deltages i relevante arrangementer, såsom Uddannelseskaravanen, jobmesser mv. Hvis der er udgifter forbundet med deltagelse i sådanne arrangementer, kan der søges om puljemidler til det.
 • Deltagerliste med elever og lærere:
  Navn og cpr-nr. for alle deltagere
  E-mail og mobilnummer for de voksne deltagere
 • Udførligt budgetoverslag for transport, kost, logi og øvrige udgifter
  Af budgetoverslaget skal det tydeligt fremgå, hvor mange hhv. børne- og voksenbilletter, der skal bestilles (børn fra 12 år rejser på voksenbillet).

Efter endt studierejse skal der udarbejdes et endeligt regnskab, som sendes til Uddannelsesstyrelsen.


Ansøgningsprocedure
 1. Indhent forhåndsgodkendelse til ansøgning om puljemidler til studierejse fra skoleinspektør/skoleleder og den kommunale uddannelsesforvaltning. Denne dokumentation vedlægges ansøgningen.
 2. Klassens lærer/lærere udformer ansøgningen om puljemidler.
 3. Den samlede ansøgning sendes til efterskole@nanoq.gl. Husk at vedhæfte alle dokumenter. Skriv ’Ansøgning om puljemidler til studierejse’ i mailens emnefelt.

Magdalene Møller

Undervisningsinspektør Strategi mod mobning & Projektmedarbejder i Kammagiitta

(+299) 34 61 57

mmol@nanoq.gl

Ivalu Leander

Efterskolekonsulent

(+299) 34 67 54

ivle@nanoq.gl

Bebiane Olsen

Efterskolekonsulent

(+299) 34 67 55

bbol@nanoq.gl

Fag og undervisning
Gå til
Læreplaner
Portaler til inspiration
Gå til
Test og prøver
Sidst opdateret: 31. juli 2020