airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Prøve med netafgang

Tidligere opgavesæt
Opgavesættene kan downloades fra Teams som mini websites. Opgaverne fylder omkring 100 MB stykket. Skolerne bør have opgaverne liggende internt på skolens server. Tjek derfor internt inden du henter de relativt store filer. 

Såfremt det er nødvendigt at downloade opgaverne foregår det således:
1) Gå til filarkivet på Teams gruppen Dansk GUX.
2) Opgavesættene ligger som zip komprimerede mapper. Download den ønskede mappe.
3) Udpak zip fil fra din computer.
4) I den udpakkede mappe vælges filen index.html, som automatisk åbnes i din browser. 

Baggrund
Et moderne, tidssvarende danskfag bør inddrage arbejde med digitale medier ligeså naturligt, som der arbejdes med noveller, digte og sagprosatekster. Det at kunne forholde sig kritisk analyserende til digitale medieprodukter hører med til moderne almendannelse og dermed til danskfaget. De digitale medier er tættere på unge grønlænderes hverdag og erfaringsverden end mange mere traditionelle tekstformer. Disse skal naturligvis stadig spille en vigtig rolle i danskundervisningen, og dermed repræsenteres til den afsluttende prøve, men det forekommer hensigtsmæssigt og relevant, at prøven i skriftlig dansk moderniseres med netadgang samt mulighed for at arbejde med digitaliseret mediestof. 

Vejledning
Se Råd og vink samt evaluering af eksamen.

Inspiration til undervisningen
Materiale der træner eleverne i prøve med adgang til nettet findes under inspiration til undervisningen

Afvikling af eksamen 
To dage forud for eksamen fremsendes rektor et link til download af eksamenssættet. Sættet downloades som zip fil, udpakkes og placeres lokalt på skolens server.

Et link til filen index.html deles med eleverne i Wiseflow. Eleverne gives adgang fra og med det officielle starttidspunkt for eksamen.

Forud for eksamen behandles sættet fortroligt.

Nødplan
Scenarie: Komplet udfald på netadgang
Det vil berøre de opgaver, som kræver at internettet skal inddrages. Det er ikke en mulighed, men kan besvares alligevel. Blot må censorerne orienteres om de ændrede præmisser for bedømmelsen.
Scenarie: Delvist udfald på netadgang
Hvis der i en periode har været udfald på internettet, kan der gives tilladelse til udvidelse af
elevernes prøvetid ved aftale med Departementet for uddannelse. Dette er allerede praksis ved evt.
strømafbrydelse.

Scenarie: Nedsat nethastighed under store dele af prøven
Eleverne bør på forhånd orienteres om, at det ikke er ønskeligt, at de streamer store mængder video under prøven. Det bør primært være tekstsider, som tilgås.

Scenarie: Servernedbrud
Ved servernedbrud kan opgavesættet ikke hentet lokalt. Her skal skolen opbevare en usb-kopi af opgavesættet, så eleverne i tilfælde af et (højst usandsynligt) servernedbrud kan få
opgavesættet manuelt installeret på deres computere. 

Snyd
Hvad angår decideret snyd skal eleverne på forhånd orienteres særdeles grundigt om, at det ikke er tilladt at kommunikere på de sociale medier, chatsider eller lignende i løbet af prøven. Prøvevagterne bør ligeledes orienteres grundigt herom. Eventuelle overtrædelser indberettes straks til skolens ledelse.

Skolerne bør overveje eventuelle tiltag til at undgå snyd. Der opfordres til løbende at være i dialog med UniWise om problematikken samt deres tiltag for at imødekomme. En afdækning maj 2018 viser, at UniWise ikke går i retning af et værktøj, som tager screen shot billeder og logger elevernes aktivitet under prøven, idet det vurderes, at kvikke elever kan omgå dette med en virtuel parallel desktop. Som alternativ tilbyder UniWise tiltag såsom monitering på copy/paste af store datamængder samt mulighed for kontrollerede miljøer, hvor man enten kan lukke for visse websites eller alene åbne for specifikke websites. Læs mere på https://uniwise.co.uk/blog/wiseflow-prevent-cheating-exams. Der sker aktuelt meget på området og skolerne bør løbende holde sig opdateret lige så vel som departementet følger udviklingen. 

Spørgsmål
Spørgsmål af faglig karakter rettes til fagkonsulent Claus Hasle Larsen, mens spørgsmål af teknisk karakter rettes til Departementet for uddannelse.


Sidst opdateret: 04. september 2020