airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Iserfissaq

Vidensdeling (afsluttede projekter)

Bemærk at der linkes til Teams gruppen "Revision GUX". Du logger ind via Attat Office 365 platformen.

Pædagogiske arbejdsformer
Transformation, GUX Qaqortoq 2019 - Samtlige lærere bidrog til udviklingsarbejdet, som bestod i at optimere lærerens studieplan.
Teamsynergi GUX Qaqortoq 2019 - Projektet sigter mod at skabe en ramme for, at du som lærer kan drøfte dine handlinger med kollegaer. Metoden skal hjælpe dig til at få ny inspiration til nye handlinger i din undervisning.
Empowerment, GUX Qaqortoq 2019 - Projektet skal bruges til at skabe empowerment hos læreren gennem samtaler mellem den enkelte lærer og pædagogisk leder. 
Differentieret undervisning GUX Nuuk 2018 - Projektet har til formål at differentiere undervisningen på en sådan måde, at den tilgodeser den enkelte elevs behov igennem kommunikation og tillid mellem lærer og elev, så det bliver et samarbejde mellem parterne.
Håndbog i projektarbejde GUX Sisimiut 2018 - håndbogen har til formål at skabe fælles rammer om, hvordan vi arbejder og forstår projektarbejde som en del af egen undervisning og helskoleprojektet på GUX Sisimiut.
Vidensdeling GUX Aasiaat 2020
Pædagogiske dage GUX Aasiaat 2020

Basissprog 
Basissprog GUX Sisimiut 2018 - aktionen undersøger om man kan skabe bedre færdigheder hos eleverne ved at give metasproglig forståelse og færdigheder på tværs af sprogfagene dansk, engelsk og grønlandsk.

Uddannelsestid og omlagt elevtid
Uddannelsestid og omlagt elevtid GUX Nuuk 2018 - aktionen har til formål at øge elevernes udbytte ved at sammensmelte undervisningstid og elevtid til begrebet uddannelsestid.

Studiemetodik 
Udviklingsarbejde med Studiemetodik, GUX Aasiaat 2020


Kingullermik nutarterneqarpoq: 20. oktober 2021