airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Administrativ kalender

Administrativ kalender 2023 

Dato / sidste frist

Aktivitet

Indberetning til IKTIN
13.01.2023

Censorbestilling ved Studiebestilling ved Studieprojekt (GUX Aasiaat)
Indberetning til IKTIN
17.01.2023
Censorbestilling ved Studieprojekt (GUX Qaqortoq)
Indberetning til IKTIN
30.01.2023
Censorbestilling ved Studieprojekt (GUX Sisimiut)
Indberetning til IKTIN
27.01.2023
Censorbestilling ved Studieprojekt (GUX Nuuk)
Afholdelse af eksamen
03.02.2023
10.02.2023
Studieprojektet - skriveuge (GUX Aasiaat)
Afholdelse af eksamen
17.02.2023
24.02.2023
Studieprojektet – skriveuge (GUX Nuuk)
Afholdelse af eksamen
07.02.2023
14.02.2023
Studieprojektet – skriveuge (GUX Qaqortoq) 
Afholdelse af eksamen
20.02.2023
27.02.2023
Studieprojektet – skriveuge (GUX Sisimiut)
Udmelding fra IKTIN
01.03.2023
Censor allokeringerne for de mundtlige & skriftlige eksaminer 

Afholdelse af eksamen
22.05.2023 Kl.12.00 
30.05.2023 Kl.12.00 

Skriveuge for Pædagogikum kandidaterne
Afholdelse af eksamen
22.05.2023
01.06.2023
Eksamensuge for de skr. Eksaminer
Afholdelse af eksamen 30.05.2023 - 23.06.2023
Periode med mdt. Eksamen 
Udmelding til IKTIN
Medio Juni
Tilmeldingsskemaet for pædagogikum kandidaterne sendes til rektorerne

Indberetning til IKTIN

Ultimo Juni
Tilmeldingsskemaerne returneres

Indberetning til IKTIN

01.08.2023
De sidste ændringer ved tilmeldingerne til pædagogikum indsendes
 Afholdelse af sygeeksamen
uge 33-34
Sygeeksamen

Indberetning til UVM

Primo august
Listen med tilsynsførende bestillinger fra DK, sendes til UVM

Indberetning til IKTIN

02.09.2023
Klasser der skal til udtræk (vinter & sommer eksamen) 

Indberetning til IKTIN

Primo sep. - medio sep. 
UVM sender listen med tilsynsførende fra DK til IKTIN 

Udmelding fra IKTIN

19.09.2023 
Eksamensudtrækket & udtrækslisterne sendes ud

Indberetning til IKTIN

21.10.2023
Censorbestillinger - mdt. eksamen i Kulturfag

Indberetning til IKTIN

25.11.2023
Censorbestillinger til mdt. & skr. censur (sommer eksamen 2024)

Afholdelse af eksamen

Uge 49-50
Mdt. Kulturfags eksamen 
Sidst opdateret: 24. februar 2022