airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Administrativ kalender

Administrativ kalender 2022 

Dato / sidste frist

Aktivitet

Indberetning til IKTIN
07.01.2022

Censorbestilling ved Studiebestilling ved Studieprojekt (GUX Aasiaat)
Indberetning til IKTIN
17.01.2022
Censorbestilling ved Studieprojekt (GUX Qaqortoq)
Indberetning til IKTIN
24.01.2022
Censorbestilling ved Studieprojekt (GUX Sisimiut)
Indberetning til IKTIN
28.01.2022
Censorbestilling ved Studieprojekt (GUX Nuuk)
Afholdelse af eksamen
04.02.2022
11.02.2022
Studieprojektet - skriveuge (GUX Aasiaat)
Afholdelse af eksamen
16.02.2022
23.02.2022
Studieprojektet – skriveuge (GUX Nuuk)
Afholdelse af eksamen
08.02.2022
15.02.2022
Studieprojektet – skriveuge (GUX Qaqortoq) 
Afholdelse af eksamen
21.02.2022
25.02.2022
Studieprojektet – skriveuge (GUX Sisimiut)
Udmelding fra IKTIN
01.03.2022
 
Censor allokeringerne for de mundtlige & skriftlige eksaminer 
Afholdelse af eksamen
25.05.2022
31.05.2022
 
Skriveuge for Pædagogikum kandidaterne
Afholdelse af eksamen
17.05.2022
01.06.2022
Eksamensuge for de skr. Eksaminer
Afholdelse af eksamen
uge 23-26 (juni)
 
Periode med mdt. Eksamen 
Udmelding til IKTIN
Medio Juni
Tilmeldingsskemaet for pædagogikum kandidaterne sendes til rektorerne

Indberetning til IKTIN

Ultimo Juni
Tilmeldingsskemaerne returneres

Indberetning til IKTIN

01.08.2022
De sidste ændringer ved tilmeldingerne til pædagogikum indsendes
 Afholdelse af sygeeksamen
uge 33-35
Sygeeksamen

Indberetning til UVM

Primo august
Listen med tilsynsførende bestillinger fra DK, sendes til UVM

Indberetning til IKTIN

02.09.2022
Klasser der skal til udtræk (vinter & sommer eksamen) 

Indberetning til IKTIN

Primo sep. - medio sep. 
UVM sender listen med tilsynsførende fra DK til IKTIN 

Udmelding fra IKTIN

19.09.2022 
Eksamensudtrækket & udtrækslisterne sendes ud

Indberetning til IKTIN

21.10.2022 
Censorbestillinger - mdt. eksamen i Kulturfag

Indberetning til IKTIN

25.11.2022
Censorbestillinger til mdt. & skr. censur (sommer eksamen 2023)

Afholdelse af eksamen

Uge 49-50
Mdt. Kulturfags eksamen 
Sidst opdateret: 24. februar 2022