airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Screening

GUX indgangsscreening er obligatorisk for alle 1.G'ere i fagene matematik, engelsk, dansk og grønlandsk. Screeningen ligger online som Google form. 

Screeningen bør foretages inden for de første to til tre uger af skoleåret og bruges af klassens undervisere til at teste elevernes styrker og svagheder og dernæst målrette indsatsen over for den enkelte klasse og den enkelte elev.

Lokalt på de enkelte gymnasier styres forløbet af en lokal koordinator, som søger for følgende: 
• Informere relevante undervisere og italesætte formålet med at screene.
• Koordinere afvikling, herunder at alle undervisere modtager link til screeningen.
• Opsamle resultater og sende feedback-dokument til underviserne.
• Koordinere opfølgende tiltag.

Feedback-dokumentet: viser resultater for hver enkel elev inden for emnekategorier, og videre gives en specifik vurdering af særlige forhold, som kunne kræve ekstra opmærksomhed. 

Formål med at screene: Det er afgørende for ejerskabet lokalt, at hvert gymnasium internt beskriver formålet med at screene og tager dialogen med lærerne, som skal foretage selve screeningen med deres klasser. Screeningen er et værktøj, der skal bruges som samspil mellem lærer og elev. 

Under GUX revision er der dedikeret et aktionsprojekt til GUX screening. I projektbeskrivelsen for denne aktion er det muligt at læse lokale procedurer for opfølgning, herunder italesættelsen af formålet med screeningen lokalt på de enkelte skoler.  

Sidst opdateret: 02. marts 2020