airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 1-4

Titel/qulequtaq: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 1
Fag/f
agi: Kalaallisut aamma dansk 
Format: Trykt bog samt pdf
Link: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 1
Forfattere/atuakkiortut: Jan Bæk, Eva Møller Thomassen
ISBN: 978-87-93181-15-1

Beskrivelse

Det foreliggende materiale retter sig mod fælles grønlandsk-dansk undervisning i elevernes første gymnasieår. Materialet er rettet mod den indledende undervisning i 1.G. De grundlæggende begreber indenfor analyse af epik og argumentation introduceres. Materialet vægter den elevcentrerede tilgang til læring. Der er tilføjet øvelser, hvor eleverne selv afprøver og udvikler deres forståelse for anvendelse af de faglige begreber.

 

 

Titel/qulequtaq: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 2
Fag/fagi: Kalaallisut aamma dansk 
Format: Trykt bog samt pdf
Link: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 2 
Forfattere/atuakkiortut: Jan Bæk, Eva Møller Thomassen
ISBN: 978-87-93181-16-8

Beskrivelse

Denne tekstmateriale er antologi, og er opdelt i kapitler, som hver især danner rammen om et fælles tværfagligt undervisningsforløb. Teksterne i de enkelte kapitler inviterer til at arbejde med centrale faglige emnefelter, hvor fagene grønlandsk og dansk har fælles berøringspunkter. Hensigten er at styrke elevernes udvikling af tekstanalytiske færdigheder og litteraturhistorisk viden. Desuden lægges op til en tværkulturel tekstlæsning, hvor grønlandsk og dansk kontekst bringes i dialog. Hvert kapitel indledes med en kort præsentation af relevante begreber, som kan bringes i anvendelse i arbejdet med de tilhørende tekster og billeder.


Titel/qulequtaq: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 2
Fag/fagi: Kalaallisut aamma dansk 
Format: Trykt bog samt pdf
Link: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 3
Forfattere/atuakkiortut: Jan Bæk, Eva Møller Thomassen
ISBN: 978-87-93181-10-6

Beskrivelse


I denne bog fokuseres der forholdet mellem virkelighed og fiktion. Der behandles nogle genrer, som nok tager deres udgangspunkt i virkelige personer og begivenheder, men som samtidig anvender en række sproglige, litterære og filmiske virkemidler, som udspringer af fiktionsgenren. De tilsyneladende faktuelle tekster viser sig ved en grundigere tekstanalyse at være konstruerede og iscenesatte med den hensigt at formidle et bestemt subjektivt billede af den virkelighed, som omtales. Der præsenteres en række analyseredskaber, som med fordel kan anvendes i undervisningen, når man behandler tekster, som både indeholder fakta og fiktionselementer. Bogens afsnit kan anvendes uafhængigt af hinanden. De enkelte afsnit er forsynet med elevaktiverende øvelser, som træner anvendelsen af de præsenterede analyseredskaber. Det er vores håb, at arbejdet med bogens indhold kan styrke elevernes lyst og evne til at trænge bagom den tilsyneladende faktuelle overflade i de omtalte genrer. Indholdet i denne bog er rettet mod den fælles undervisning i fagene grønlandsk og dansk i 2.G og 3.G.

Titel/qulequtaq: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland 4
Fag/fagi: Kalaallisut aamma Dansk i Grønland
Format: Trykt bog samt pdf
Link: Arbejdsforslag til MV forfatterskab
Forfattere/atuakkiortut: Jan Bæk, Eva Møller Thomassen
ISBN: 978-87-93181-21-2

Beskrivelse

Denne tekstmateriale er temabaseret tekstantologi samt et forfatterskabsforløb og er opdelt i kapitler, som hver især danner rammen om et fælles tværfagligt undervisningsforløb. Teksterne i de enkelte kapitler inviterer til at arbejde med tematiske emnefelter i ældre såvel som nyere tekster, hvor fagene grønlandsk og dansk har fælles berøringspunkter. Hensigten er at styrke elevernes udvikling af fokuseret tekstlæsning. Hvert kapitel indledes med en kort præsentation af relevante begreber, som kan bringes i anvendelse i arbejdet med de tilhørende tekster og billeder. Bogens afsnit kan anvendes uafhængigt af hinanden. De enkelte afsnit er forsynet med elevaktiverende øvelser, som træner anvendelsen af de præsenterede analyseredskaber. De tilhørende er lagt i fagenes sider på ISERASUAAT og TEAMS. Det er vores håb, at arbejdet med bogens indhold kan styrke elevernes lyst og evne til at trænge bag om de omtalte temaer. Indholdet i denne bog er rettet mod den fælles undervisning i fagene grønlandsk og dansk i 2.G og 3.G.
Sidst opdateret: 04. november 2021