airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Antologi for grønlandsk som modersmålsundervisning

 

Titel: Aalassassimaarnerit nalaat – antologi for grønlandsk som modersmål
Fag: Grønlandsk
Link: https://aaju.gallery/boeger/aalassassimaarnerit/index.php
Format: Paperback
Forfattere: Eva Møller Thomassen
ISBN: 978-87-7975-467-6

Aalassassimaarnerit nalaat - antologi for grønlandsk som modersmål
Undervisningsmateriale til grønlandsk modersmål.
Kalaallit Nunaat piffissat aalassassimaarfiusut nalaanni:
Taallat, oqaluttualiat, isiginnaartitsissutit allaaserisallu saqqummersartut,
katersat suliassartallit.
Aalassassimaarnerit nalaat er en antologi på grønlandsk, og en samling af digte, artikler og uddrag af noveller skrevet om Grønland i brydningernes tid af grønlandske forfattere, skribenter og digtere, der blev udgivet i tiden omkring Den anden verdenskrig, og omkring Hjemmestyrets tilblivelse.
Bogen er inddelt i to dele: Den første del omhandler udgivelser om tiden under den anden verdenskrig, og den anden del om udgivelser om tiden op mod Hjemmestyrets tilblivelse. Der fokuseres primært om de to tiders meget forskellige historiske ånd udmøntet på papir.
Bogen er udgivet til faget grønlandsk i folkeskolens ældste klasser, og til GUX niveau. Til hvert emne er der tilhørende skriftlige- og diskussions opgaver, hvor der kan arbejdes enkeltvis, parvis og i grupper. Endvidere er der supplerende opgaver, hvor man kan sidestille de to tiders forløb, så eleverne følger den røde tråd i historisk perspektiv.

Sidst opdateret: 02. marts 2020