airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Formelsamling

Titel: GUX Matematisk formelsamling A og C
Fag: Matematik
Link: 
Formelsamling GUX Matematik A 
Formelsamling GUX Matematik C
Format: Pdf fil
Forfattere / Redaktion: Rasmus Andersen, Jens Thostrup
Om materialet
Denne formelsamling til matematik A-niveau er udarbejdet for at give et samlet overblik over de formler og det symbolsprog, der knytter sig til kernestoffet for dette niveau på GUX ifølge læreplanerne fra 2012. Formelsamlingen vil være praktisk både for elever og lærere. Den finder anvendelse i det daglige arbejde, som et opslagsværk, og et nyttigt redskab under eksamen. Formelsamlingen har imidlertid ingen juridisk status, og kernestoffet til skriftlig eksamen er ikke defineret af den.
For overblikkets skyld er medtaget formler for areal og rumfang af en række elementære geometriske figurer. Endvidere indeholder formelsamlingen en liste over matematiske standardsymboler.
Hensigten hermed er dels at give eleverne et hurtigt overblik, dels at bidrage til at undervisere og forfattere af undervisningsmaterialer kan anvende ensartet notation, symbolsprog og terminologi. Listen over matematiske standardsymboler rækker derfor ud over kernestoffet, men holder sig dog inden for det matematiske område.
Nogle formler optræder flere steder i formelsamlingen, hvor de hører naturligt hjemme. Dette er valgt for at skabe sammenhæng i det enkelte afsnit og af hensyn til elevers søgning i en eksamenssituation. En række af formlerne i formelsamlingen er kun anvendelige under visse forudsætninger (f.eks. at nævneren i en brøk er forskellig fra 0). Sådanne forudsætninger er af hensyn til overskueligheden ikke eksplicit nævnt. Figurerne er medtaget som illustration til formlerne, og den enkelte figur viser ofte ét blandt flere mulige tilfælde.
Betydningen af de størrelser, der indgår i formlerne, er ikke altid forklaret, men vil dog være det i tilfælde, hvor denne betydning ikke følger umiddelbart af skik og brug i den matematiske litteratur. 
Rasmus Andersen, Fagkonsulent Jens Thostrup

Sidst opdateret: 02. marts 2020