airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Matematik for c niveau, beta udgave

Matematik for c-niveau, beta udgave

Titel: Matematik for c-niveau, beta udgave

Fag: Matematik
Link: Matematik C-niveau lærebog ..\Desktop\FormelsamlingMatematikC.pdf
Format: Pdf
Forfattere: Martin Schmidt
Beskrivelse:
1. Tal og bogstavregning
 De fire regningsarter
 Regningsarternes hieraki
 Parenteser, plus‐ og minusparenteser
 Brøker
 Bogstavregning
 Talsystemet
 Intervaller
 Potenser og rødder
 Ligninger
 Uligheder
 Formler
Dette kapitel omhandler de grundlæggende regler for regning med tal og
bogstaver, hvilket kaldes for aritmetik.

Sidst opdateret: 02. marts 2020