airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Niels Galsgaard Olsen

Fagkonsulent Niels Galsgaard Olsen 
Fagkonsulent i Samfundsfag, Psykologi, Religion og Mediefag

Kontaktoplysninger
Niels Galsgaard Olsen 
GUX Sisimiut
Postboks 1001 
3911 Sisimiut
Email: Niol@kti.gl 

Som fagkonsulent har jeg blandt andet følgende opgaver:

·         at rådgive inden for fagene og dets undervisningspraksis.

·         at medvirke til fortolkning og formidling af læreplanerne og undervisningsvejledning

·         at følge fagenes udvikling og eksamensresultater og medvirke til at identificere mulige
          udviklingsbehov.

·         at medvirke til vidensdeling mellem faggrupperne

·         at rådgive i forbindelse med udvikling og produktion af undervisningsmaterialer

·         at fungere som bindeled mellem faggrupperne og Departementet samt Undervisningsministeriet i
          Danmark 

Skriv endelig hvis i har spørgsmål, ønsker eller forslag.

Præsentation af fagkonsulenten:
Jeg er uddannet cand. mag. med hovedfag i Historie sidefag i statskundskab og har været ansat ved GUX Sisimiut siden 01.08.19, hvor jeg også har været faggruppeleder i samfundsfag og historie og taget del i eksamensplanlægning på eGUX. I perioden 2014-2019 har jeg haft ansættelser ved Sct. Knuds gymnasium i Odense og HF & VUC Fyn, og har i den forbindelse haft en del hold på fjernundervisning og fået meget eksamens- og censorerfaring. Jeg ser gode muligheder for at vidensdele mere på tværs af de forskellige gymnasier i Grønland og vil gerne opbygge en struktur i Teams, hvor vi kan dele undervisningsmateriale og erfaringer. Hvis I går rundmed ideer til. hvad der kan forbedres og har forslag til noget som der bør arbejdes med fremadrettet håber jeg, at I vil tage kontakt til mig. Som fagkonsulent står jeg desuden til rådighed for de gymnasielærere i Danmark, som ønsker at søge arbejde i Grønland. Jeg vil også gerne gøre materiale om Grønlandske forhold tilgængeligt for de undervisere i Danmark, som ønsker at inddrage Grønland i deres undervisning.  

 

Niels

Niels Galsgaard Olsen, Fagkonsulent

Samfundsfag, Psykologi, Religion og Mediefag

Niol@kti.gl