airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vakant

Fagkonsulent: Vakant
Fagkonsulent i Biologi, Geografi, Kemi, Fysik og Science.  

Kontaktoplysninger

Navn.
GUX x
Postboks x
39xx x
Telefon: +299 xxxxxx
Email: x

 

 

Som fagkonsulent har generelt følgende opgaver:

·         at fortolkning af og spørgsmål til læreplanerne og tilhørende vejledninger. Herunder talerør for Idéer til udvikling
          og forbedring af disse.

·         at rådgivning i forbindelse med afholdelse af eksamen for eksaminator og tilsvarende virket som censor.

·         at råd og vejledning af pædagogisk og didaktisk karakter i forbindelse med den konkrete undervisningspraksis.
          det kan spænde lige fra fx årsplanlægning, studieplaner, karaktergivning, brug 
          af faglig sparring - fx i forbindelse med udvikling af nye forløb eller SP-opgaver. 

·         at vejledning i forbindelse med indkøb af udstyr til idræt, eksperimentelt arbejde samt laboratorier.

·         at kontakt for ansøgning til fagenes udviklingspulje.

·         at foruden vejledning af undervisere udøver fagkonsulenten også en rådgivende funktion for rektorerne samt
          IKTIN. I forlængelse af ovenstående er det fagkonsulentens opgave, at følge 
          fagenes udvikling og fremsætte eventuelle forslag til overordnede samt særfaglige udviklingstiltag.

·         at mødeaktivitet med de enkelte faggrupper, faggruppeformænd samt skolebesøg er en central del af arbejdet,
          hvor problemstillinger, behov, ønsker eller gode idéer kan blive diskuteret og 
          eventuelt bragt videre til IKTIN.

Skriv endelig hvis i har spørgsmål, ønsker eller forslag.

Præsentation af fagkonsulenten:
x