airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Det hele samlet under et tag

Majoriaq-centrene fungerer som bindeled mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv. Der er i alt 17 Majoriaq-centre; et i hver by.

Det er én kommunal organisatorisk enhed, som varetager al sagsbehandling, vejledning og opkvalificering til arbejdsmarked og uddannelse.
Én indgang
Formålet med Majoriaq er at stræbe imod at nå målet for arbejdsmarkedet ved kompetent og effektivt at sluse arbejdsledige borgere videre til beskæftigelse. I Majoriaq møder borgerne en helhedsløsning, som giver helt nye muligheder for at finde tilbage til selvforsørgelse. Både hvis man søger job, og hvis man har brug for boglig eller ikke-boglig opkvalificering, før man finder det rigtige job eller uddannelse. Der skal lægges en individuel plan for hver enkelt borger, som henvender sig med ønsket om hjælp til at komme videre. Det lokale Majoriaq modtager alle ansøgninger til uddannelser og varetager en del af kontakten mellem lærlinge og praktikanter og deres praktikpladser.

Majoriaq beskæftiger sig med tre hovedopgaver:
• jobformidling
• vejledning til uddannelse og arbejde
• opkvalificering til uddannelse og arbejde
Jobformidling
Majoriaq formidler kontakten mellem arbejdsgivere og arbejdsledige, således at ledige jobs besættes med herboende arbejdskraft. Det betyder, at Majoriaq skal have overblikket over, hvilken efterspørgsel der er i erhvervslivet og matche den med de kompetencer som arbejdsledige har. Mangler kompetencerne hos de arbejdsledige, skal de så vidt muligt opkvalificeres, så de opfylder behovene for kompetencer hos erhvervslivet.
Vejledning
Ved at vejlede kompetent og effektivt sikres det, at borgerne får den rigtige retning på deres fremtid. Majoriaq vejleder både til uddannelse, opkvalificering og arbejde. Vejledningen foregår i samarbejde med borgeren, ved udarbejdelse af en handlingsplan, der har et klart mål, og klart definerede delmål undervejs. Handlingsplanen skal bringe borgeren i beskæftigelse og/eller uddannelse.
Opkvalificering
Majoriaq varetager eller formidler boglig og ikke-boglig opkvalificering til både uddannelse og arbejde. Yngre borgere og borgere, der mangler Folkeskolens Afgangsprøve, eller enkelte karakterer, for at kunne blive optaget på en uddannelse, kan blive bogligt opkvalificeret i Majoriaq. Der er to landsdækkende prøver om året.

Målgruppen for ikke-boglig opkvalificering er unge og yngre borgere, der har behov for at styrke personlige og sociale kompetencer, og som ikke er klar til at komme i arbejde og/eller i gang med et bogligt opkvalificerende forløb. Formålet med ikke-boglige forløb er at få klargjort eleverne til at kunne komme i uddannelse og/eller blive arbejdstagere.

De tidligere arbejdsmarkedskontorer og Piareersarfiit over hele landet er blevet samlet i Majoriaq-centre pr. 1. januar 2016 i forbindelse med en ny lovgivning om etablering af Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre trådte i kraft.
Sidst opdateret: 02. marts 2020