airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Årsplan og trintestkalendere

Årsplan vedrørende folkeskolens trintest i 3. og 7. klasse.

Procedurer omkring årsplanens punkter iværksættes tids nok, at både skolen, skolens lærere og Uddannelsesstyrelsen har de relevante oplysninger inden for de anførte terminer.

1

August

Skolens leder / forvaltning
Skolens leder iværksætter, at samtlige elever registreres i elevadministration Tabulex TEA. Der opdateres hver måned.

 

1. oktober

Skolens leder / forvaltning

1. oktober-indberetning (Tabulex TRIO) udfyldes fyldestgørende og sendes til ILA.

2

15. november

Skolens leder / forvaltning
Udfylder anmeldelse og trintestbestilling på særlig formular efter elevtal i de aktuelle årgangsklasser.
Anmeldelse og trintestbestilling indsendes pr. mail til ILA.

3

Januar

ILA

Udsender meddelelse om Folkeskoleaktiviteter for 2 på hinanden følgende skoleår om trintest terminer og prøveterminer.

4

Ultimo januar

Skolens leder / skoleforvaltning

Bekendtgørelsens § 24 og § 25

Oversigt over elever, der af skolens leder fritages for test i ét eller flere fag, så det er ILA i hænde senest 31. januar.

5

Februar

ILA

Udsender trintest til 3. klasse og 7. klasse på baggrund af anmeldelse og trintestbestilling, se punkt 2.

6

Marts

Skolens leder

Iværksætter fast tilbagemeldingsprocedure omkring modtagelsen af trintestene.

Pakkelisten til trintestene efter kontroltælling på skolen returneres pr. mail eller fax til ILA.

7

April

Skolens leder

Afvikler trintest i 3. klasse og i 7. klasse inden for de fastsatte tidsrammer, se punkt 3.

8

Ultimo april

Skolens leder

Bekendtgørelsens § 2: Elevernes resultater i trintest gennemgås forud for Angusakka og evaluering i de enkelte undervisningsfag inden 30. april.

9

Inden 15. maj

Skolens leder

Bekendtgørelsen § 28 stk. 2: Returnerer elevernes trintestbesvarelser rekommanderet til ILA att.: Evalueringsafdelingen, senest 15. maj.

Med i forsendelsen:

1. De overskydende (ikke-brugte) trintest, hvoraf skolen i forvejen har lagt fra til de elever, der skal tage testen inden sommerferien – se punkt 10.

2. Liste over klassens elever – navn og cpr.nr.; ud for ikke-deltagende elever noteres begrundelse for manglende deltagelse.

10

Inden 15. juni

Skolens leder

Afvikler trintest for elever i 3. og 7. klasse, der ved den ordinære afvikling var forhindret, fx på grund af sygdom.

Samme indberetningsprocedure som ovenfor punkterne 8, 9 og 10 til ILA for disse elever, senest 15. juni.

 

1. juli

Skolens leder

 

Opsamling af 1. oktober-indberetning sendes til ILA

Hent årsplan


Skolens forberedelse
til Trintest
Gå til
Afholdelse af trintest
Gå til
Om trintest resultater
Gå til
Formularer
Trintest
Gå til

Sidst opdateret: 31. august 2022